EU-valet.

2014-03-28 06:12
Medan Kristdemokraterna i Sverige tonat ner konservativa idéer i fråga om abort och kvinnors rätt har Alf Svensson gått åt motsatt håll i EU-parlamentet, menar de parlamentariker som Dagens ETC har talat med.  Bild: Maja Suslin/TT
Medan Kristdemokraterna i Sverige tonat ner konservativa idéer i fråga om abort och kvinnors rätt har Alf Svensson gått åt motsatt håll i EU-parlamentet, menar de parlamentariker som Dagens ETC har talat med.

Alf Svensson avslöjad – röstar mot kvinnorna

I EU har Alf Svensson kunnat föra en mer kristdemokratisk politik än kollegorna i riksdag och regering. Han har röstat nej till både fri abort och lagstadgad föräldraförsäkring.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Som de flesta svenska ­Europaparlamentariker har Alf Svensson jobbat på utan att få någon större uppmärksamhet på hemmaplan. Medan Krist­demokraterna i Sverige tonat ner konservativa idéer i fråga om abort och kvinnors rätt har Alf Svensson gått åt motsatt håll.

Det menar parlamentarikerna Mikael Gustafsson (V) och Anna Hedh (S) som är kritiska till att han valt att rösta emot flera resolutioner på området.

– Det är allvarligt. Sverige har alltid varit en stark röst på jämställdhetsområdet och har ett rykte om sig att värna kvinnors rättigheter, säger Mikael Gustafsson.

– Alf är Alf och jag blir kanske inte förvånad, men oavsett är det fruktansvärt att någon svensk röstar emot sådant här. Under mina tio år i parlamentet har vi lyckats göra små, små framsteg hela tiden, men nu går utvecklingen bakåt igen, säger Anna Hedh.

Följde sin partigrupp

Kritiken gäller dels den så kallade Estrela-rapporten som förordade säkra och lagliga aborter liksom sexualkunskap för unga européer. Dels den årliga övergripande resolutionen som tas i samband med 8 mars, men som i år för första gången någonsin inte gick igenom. Nytt för i år var en höjd miniminivå på 20 veckors föräldraledighet samt en skrivelse om att finanskrisen drabbat EU:s kvinnor.

Alf Svensson röstade – liksom sin partigrupp EPP – nej i båda fallen.

”Etiskt dilemma”

Alf Svensson vill inte bli intervjuad av Dagens ETC men skickar skriftliga motiveringar till varför han valt att rösta som han gjort. Han skriver att abort inte hör till parlamentets behörighetsområde och att ”staten och lagstiftaren inte kan ställa sig neutrala till det etiska dilemma som en abort odiskutabelt innebär”. Han skriver också att betänkandet ”inte nämnde att även fostrets skyddsvärde måste beaktas”.

Angående den övergripande 8 mars-resolutionen skriver han att det är ”fel väg att gå att lagstifta sig till jämställdhet genom obligatorisk föräldraledighet” och att det är ”befängt att beskylla EU:s åtstramningspolitik och trojkan för ökade klyftor mellan män och kvinnor”.

Driver en annan linje

Både Mikael Gustafsson och Anna Hedh tycker sig se att Alf Svensson driver en mer konservativ linje i EU än vad hans parti gör i Sverige.

– Jag har precis varit på ett möte i FN om kvinnors rättig­heter och där hade den svenska regeringen exakt samma hållning som jag. Men i EU driver man en annan linje, säger Mikael Gustafsson.

– I Sverige driver KD inte på för något abortförbud och jag tror att de är för både sexualundervisning i skolorna och preventivmedel, men här sitter Alf Svensson i en partigrupp som är emot sådant, säger Anna Hedh.

Hon undrar om det beror på att Alf Svensson är ensam representant för KD i EU och inte hinner läsa in sig på allt utan följer sin partigrupp.

– Eller så beror det på att de kristdemokratiska värderingarna styr i EPP medan KD i den svenska regeringen får vika sig för Moderaterna.

Är det lättare att vara kristdemokrat i EU än i riks­dagen och regeringen? Elisabeth Sandlund, opinions­redaktör på kristna tidningen Dagen, svarar ja på den frågan.

– Absolut. I parlamentet finns en annan frihet, där ingår Kristdemokraterna i den största partigruppen och det finns andra referensramar, säger hon.

Elisabeth Sandlund tycker att det är Göran Hägglund som i större utsträckning borde stå upp för sin kristna värdegrund.

– Nu har KD suttit åtta år i regeringen utan att lyfta de höga aborttalen.

Hon säger att Alf Svensson har en unik förmåga att hantera balansgången i svåra frågor.

– Han är suverän. Han klarar av att framstå som superkristen utan att folk tycker illa om honom.

Röstade nej – som enda svensk

• Estrela-rapporten om sexuell och reproduktiv hälsa skulle röstas igenom i oktober 2013 men möttes av burop och livlig debatt i parlamentet. Rapporten sköts upp och när den skulle tas upp på nytt i december hade konservativa EPP – där svenska KD och M ingår – skrivit en alternativ rapport. Rapporten var inte bindande men rekommenderade säkra och lagliga aborter och sexualundervisning för unionens unga. I den alternativa rapporten var detta borta och med sju rösters övervikt gick EPP hem med segern. Alf Svensson och moderaten Gunnar Hökmark röstade med sin partigrupp.

• I mars i år röstades för första gången någonsin den årliga resolutionen om kvinnors rättigheter ned av parlamentet. Nytt för i år var en skrivning om att kvinnor drabbats hårt av finanskrisen liksom en ny miniminivå för föräldraledighet. Unionens föräldrar skulle få vara hemma 20 veckor istället för 14. Denna gång röstade Alf Svensson som enda svensk nej till resolutionen.

• I helgen samlas Kristdemokraterna i Göteborg för kommun- och landstingspolitiska dagar. Men där diskuteras även EU-politik. Lars Adaktusson och Ebba Busch, andranamnet i EU-valet, medverkar.