Utrikes.

2020-10-19 09:07
  • Nyligen har nästan en miljon skolelever i Storbritannien för första gången registrerat sig för att få gratis skollunch enligt en analys från den brittiska tankesmedjan Food Foundation. Bild: Kirsty Wigglesworth/TT
    Nyligen har nästan en miljon skolelever i Storbritannien för första gången registrerat sig för att få gratis skollunch enligt en analys från den brittiska tankesmedjan Food Foundation.
  • ”Det är en förlorad skolgång för otroligt många barn,” säger Alan Frisk på Rädda barnen. Bild: Press
    ”Det är en förlorad skolgång för otroligt många barn,” säger Alan Frisk på Rädda barnen.
Puffetikett
Dagens ETC

Ökad utsatthet utan skollunch – stängda skolor drabbar familjer

Stängda skolor i kombination med försämrad ekonomi börjar kännas av för allt fler familjer runt om i världen. En miljon skolbarn söker för första gången stöd för skollunch i Storbritannien.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Nästan en och en halv miljard barn världen över har missat skola och utbildning när skolor stängts ner under coronapandemin enligt FN:s barnrätts­organisation Unicef. Dessutom har många barn även missat dagens viktigaste måltid – skollunchen.

Nyligen har nästan en miljon skolelever i Storbritannien för första gången registrerat sig för att få gratis skollunch enligt en analys från den brittiska tanke­smedjan Food Foundation. Sammantaget har cirka 2,3 miljoner brittiska elever ansökt om gratis skollunch under pandemin.

Vädjat till politiker

Kritiker har vädjat till politiker under hela våren om att de ska utöka möjligheterna att dela ut gratis mat till barn och ungdomar för att undvika en svältkris i landet. Arbetarpartiet Labours lokala organisation, LGA, har rapporterat att över 450 000 barn, främst i norra England, som tidigare fått skollunch och måltidskuponger över sommarlovet kan bli utan lunch under hösten när landet delvis stänger skolor.

– Över hela landet har miljontals människor förlorat sitt jobb eller varit plågade, företag går under och alla har det svårt – åtta av tio familjer har det sämre på grund av pandemin. Ekonomin är pressad och nya begränsningar kommer att göra det ännu svårare att få ihop det, säger Michael Payne från LGA Labour till The Guardian.

Otillräckliga initiativ

Under våren var det många barn i Storbritannien som blev utan skollunch trots att de mötte kriterierna för att få gratis lunch på grund av att skolköken inte var i gång som en följd av covid-19-restriktionerna.

För att få gratis skollunch i Storbritanninen behöver barnets föräldrar gå på a-kassa eller få andra sociala bidrag på grund av en svår ekonomisk utsatthet. Regeringen har hittills utökat måltider över sommaren till utsatta barn, höjt de sociala bidragen temporärt samt breddat kriterierna för vilka som kan registrera sig för gratis skollunch. Men flera lärare och rektorer på skolor runt om i England menar att initiativen inte är tillräckliga.

– Skolmåltider kostar 45 pund per månad för ett barn. Det är mycket pengar, säger Sarah Hewitt-Clarkson, en lärare i Birmingham till The Guardian.

Gifts bort

I andra länder där regeringar har beslutat om att stänga ner skolor ser man liknande och ännu värre problem med utbildning och matsäkerhet för barn och ungdomar.

– Vi har intervjuat många av dessa barn som inte kunnat gå till skolan som har sagt att de inte lärt sig någonting under den här tiden. Det är en förlorad skolgång för otroligt många barn. Vi räknar också med att tio miljoner barn inte kommer kunna återvända till skolan. Det är flickor som gifts bort, och både pojkar och flickor som börjat arbeta, till stor del för att kunna skaffa mat, säger Alan Frisk, biträdande humanitär chef på Rädda Barnen till Dagens ETC.

Ökade matpriser

På många håll är en av konsekvenserna av nedstängingarna kraftigt ökade matpriser. I kombination med en växande arbetslöshet har hungersnöden växt både bland barn och vuxna.

– I Västafrika har risken för att drabbas av hungersnöd ökat från 17 miljoner till 50 miljoner. 67 000 barn i södra Afrika riskerar svält, de är alltså i den värsta kategorin att de troligtvis kommer att dö nu. I Afghanistan lider 7,3 miljoner barn av undernäring som en direkt konsekvens av pandemin, säger Alan Frisk.

Det verkar också som att problemen kommer snabbare än vad man hade förväntat sig.

– Vi gjorde lite forskning tidigare i år och trodde de största konsekvenserna skulle komma först nästa år men redan nu har vi sett att det nästan är nio miljoner nya fattiga barn i världen. Barnen som hamnar i direkt undernäring kan påverkas i sin utveckling och hälsa för resten av livet, speciellt de yngre barnen därför har vi störst fokus på dem och i konfliktområden där barnen redan är väldigt utsatta, säger Alan Frisk.

Läs vidare på nästa sida: ”Ett mål om dagen borde vara lagstiftat”

Ny rapport om barnfattigdom

Rädda barnen släppte 15 oktober en rapport som visar att 600 miljoner barn inte får något ekonomiskt stöd trots att barnfattigdomen ökar och att föräldrar mist sina jobb. Rapporten beskriver också hur 100 miljoner barn ytterligare kommer att leva i fattigdom 2020 om inga åtgärder vidtas.

Frukost på skolan?

2017 gjordes ett projekt av Arla och Botkyrka kommun som på två skolor införde gratis frukost för eleverna innan skolan började. Utvärderingen visade att projektet hade positiva effekter på elevernas skolresultat, koncentration och mående i lugnare klassrum.