ETC på plats.

2020-09-29 10:00
 • Förändringar i fransk föräldraförsäkring kan få fler pappor eller andre- föräldrar att våga ta ut föräldraledighet. Bild: Shutterstock
  Förändringar i fransk föräldraförsäkring kan få fler pappor eller andre- föräldrar att våga ta ut föräldraledighet.
 • Asma Afan väntar sitt andra barn innan de nya reglerna börjar gälla. Hon är orolig för hur hon ska orka med. Bild: Emma Sofia Dedorson
  Asma Afan väntar sitt andra barn innan de nya reglerna börjar gälla. Hon är orolig för hur hon ska orka med.
Puffetikett
Dagens ETC

Fördubblad pappaledighet för franska föräldrar: ”Fortfarande för lite”

Frankrikes föräldraförsäkring reformeras – från 14 dagars pappaledighet till 28 dagar, varav sju obligatoriska.

– Det är fortfarande för lite, menar höggravida Asma Afan.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Asma Afan väntar sitt andra barn, en flicka. Hon bävar inför mammaledigheten eftersom barnens pappa måste tillbaka till jobbet efter bara några dagar.

– Det beräknade födelsedatumet är om två månader så de gamla reglerna gäller fortfarande. Det är för kort tid, barnens pappa vågar inte ta ut ledigheten för att inte förlora sitt jobb och jag måste sköta båda barnen. Jag hoppas jag får en smidig förlossning, säger Asma Afan som just ska lämna sitt barn i skolan.

Maken Aurélien Afan har ett jobb som byggarbetare.

– Det är ett bra jobb men de accepterar inte pappaledighet, det är mammans jobb tycker de. Det skulle ha hjälpt oss om det var obligatoriskt, säger Asma Afan.

Hon tror att jämställdheten på arbetsmarknaden blir mer konkret med de nya reglerna.

När de gamla föräldraledighetslagen infördes 2002 var det generöst ur ett europeiskt perspektiv men utan obligatoriska dagar.

–  Ja, en familj som vår som fungerar tack vare pappans lön anpassar sig till arbetsgivarens policy, säger Asma Afan. 

Arbetsgivare riskerar böter

Enligt en studie beställd av franska arbetsmarknadsministeriet uppger arbetsgivare en tvekan att anställa kvinnor i fertil ålder av rädsla för att de ska komma att utnyttja sin lagstadgade mammaledighet. Mäns bortfall blir inte lika stort och är dessutom frivilligt, vilket ger män fördelar på arbetsmarknaden. Med den nya reformen riskerar arbetsgivare som inte accepterar pappors minst sju dagars ledighet böter på upp till 7500 euro – nästan 80 tusen svenska kronor.

– Det låter fantastiskt. Kanske till tredje barnet, säger Asma Afan.

Förlängningen av pappaledigheten – eller den andra förälderns ledighet, oberoende av kön – blir verklighet först i juli 2021. För de som får barn innan dess är läget oförändrat: Mammor får ledigt i 16 veckor  (26 veckor om det är tredje barnet eller mer) varav sex obligatoriska och pappor totalt 14 dagar – utan obligatoriska dagar.

Många är kritiska – särskilt vad gäller den obligatoriska veckan. Det ses som ett ingrepp i familjers fria val trots att detta redan gäller biologiska mammor.

President Emmanuel Macron påpekade under presskonferensen där han annonserade den nya pappaledigheten att över 80 procent av den franska befolkningen är överens om att dagens tillåtna ledighet från jobbet för nyblivna pappor är alldeles för kort.

Expert ville ha fem veckor till

I november förra året tillsatte presidenten en utredning, ledd av den välrenommerade franska psykiatern Boris Cyrulnik. Utredningen kom till slutsatsen att en förlängd pappaledighet var nödvändig för både barnets och föräldrarnas bästa. Men man rekommenderade nio veckors pappaledighet – inte bara fyra. Det tyckte Elyséepalatset var att gå för långt.

– En fördubbling är redan det en ganska stor förändring vad gäller kulturell utveckling för pappans plats med barn, menade en tjänsteman vid Elyséepalatset vid en presskonferens.

Förlängd pappaledighet var ett av Emmanuel Macrons kampanjlöften inför presidentvalet 2017. I november samma år – som nytillsatt president – höll han ett tal där han utnämnde jämställdhet mellan män och kvinnor till en nationell huvudangelägenhet. Bredvid honom stod den dåvarande jämställdhetsministern Marlène Schiappa, som gjort sig känd just genom att vilja förlänga pappaledighet med en avgörande obligatorisk del. När Dagens ETC träffade henne 2018 var hon försiktigare med de obligatoriska inslagen.

– Det som fungerar i ett land fungerar inte nödvändigtvis i ett annat. Enligt en rapport som redogör för effekterna av tidigare familjepolitiska åtgärder i Frankrike så ger allt som är obligatoriskt en motsatt effekt på fransmännen. De vägrar. Det är inte rätt väg att gå idag, sade Marlène Schiappa då.

Attityderna förändras snabbt

Bara två år senare anses alltså en obligatorisk vecka vara möjlig i Frankrike. Attityderna har förändrats snabbt, särskilt bland unga pappor. År 2013 var det bara en av tio pappor som tog ut hela sin föräldraledighet medan det 2016 var nästan sju av tio.

Marlène Schiappa – som nu har en annan roll som delegerad medborgarminister under inrikesministern Gérald Darmanin  – meddelande efter beskedet att hon gladde sig över att det hon kämpat i flera år ska blir verklighet.

Reformen väntas kosta landets socialförsäkringssystem omkring 500 tusen euro om året, det vill säga drygt fem miljoner kronor. Precis som nu kommer de första tre dagarna betalas av arbetsgivaren och resten av staten.

Arbetsgivare kritiska

Chefen för arbetsgivarorganisationen Medef – den franska motsvarigheten till Svenskt näringsliv – Patrick Martin medgav i en intervju med Franceinfo att åtgärden var bra för samhället, i linje med ungdomars attityder. Men han tyckte att regeringen kunde ha väntat lite och beklagade det obligatoriska inslaget som han menar skulle kosta franska företag motsvarande 3 miljarder kronor om året. 

– Som princip är jag motståndare till allt tvång, sade Patrick Martin till Franceinfo.

– Det är en nödvändig åtgärd. Tid är en grundläggande faktor för att bilda ett viktigt band mellan barn och föräldrar, dagens 14 dagar är för kort för det, menade Emmanuel Macron när han ifrågasattes ur ett arbetsgivarperspektiv. 

I Frankrike talas det om mamma- och pappaledighet i stället för bara föräldraledighet. Dock används även det mer inkluderande uttrycket andreförälder. Det enda undantaget där andreföräldern kan ta över den biologiska mammans 16-veckiga ledighet är ifall mamman avlider. 

Utöver betald ledighet har båda föräldrar redan idag rätt till obetald föräldraledighet. Sex månader med första barnet och upp till tre med flera barn. För detta finns vissa mindre vårdbidrag men ingen fullgod föräldrapenning.

– Jag kommer att vara hemma i sex månader efter att flickan föds, därför är min mans arbete extra viktigt, säger Asma Afan. 

Föräldrapenning i Sydeuropa

Spanien: 12 veckor

...betald ledighet har spanska pappor eller andreföräldrar rätt till medan mamman har 16. Även andra föräldern kommer att ha rätt till 16 veckor från och med april 2021.

Portugal: 25 dagar

... betald ledighet får portugisiska pappor eller andreföräldrar.

Frankrike: 28 dagar

... enligt nya förslaget får pappan eller andreföräldern 28 dagar istället för 14 varav 7 blir obligatoriska. Mammor får föräldralediga i 16 veckor varav sex är obligatoriska. Införs i juli 2021.

Italien: 7 dagar

...betald ledighet efter födseln har italienska pappor eller andreföräldrar rätt till.