ANALYS. Tomas Kåberger.

2020-08-10 10:40
Puffetikett
Dagens ETC

BP:s plan är radikal – och kan lyckas

Företaget kommer att fortsätta bidra med enorma utsläpp av växthusgaser. Men man kommer också att bidra till en ökad utbyggnad av förnybar el.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Under andra kvartalet redovisade BP en förlust på ungefär 140 miljarder kronor. När man redovisade förlusten berättade man också om nya mål för framtiden: Man skall raffinera 30 procent mindre olja år 2025, utvinna 40 procent mindre olja och gas år 2030. I stället skall man öka andra investeringarna och bygga 50 gigawatt förnybar elproduktion till år 2030. En del av denna el skall användas för att producera vätgas och elektrobränslen.

Det är sällan en kvartalsrapport innehåller så drastiska budskap om kursändring. Trots förlusten – och trots att man halverade utdelningen till aktieägarna – steg aktierna i värde.

Ledningen förstår vad de bör göra. De säger själva att de startar omvandlingen tidigare, ändrar företaget snabbare, går längre och med större beslutsamhet än man tidigare tänkt. Allt låter bra, och många tycks tro att BP skall överleva genom att satsa på förnybar energi. Men kommer de att lyckas? Kan de hänga med i en global utveckling som undviker riskerna för ohanterliga klimatförändringar?

BP har jobbat länge med olja och gas. Många i personalen vill fortsätta leta olja, utvinna den och sälja den så att den eldas upp. Några kommer att anstränga sig till sitt yttersta för att göra kalkyler som får detta att framstå som lönsamt eftersom de så gärna vill fortsätta göra vad de alltid gjort. Resultaten kommer i verkligheten ofta bli olönsam produktion av koldioxid.

Att undvika förluster inom olja och gas kommer vara svårt. BP kommer att fortsätta bidra med enorma utsläpp av växthusgaser. Men man kommer också att bidra till en ökad utbyggnad av förnybar el. 50 GW är mycket. Genomför man planen så kommer man att bidra till utvecklingen mer än de flesta företag i världen.

Det radikala i BP:s plan är att vända riktningen mellan bränslen och el i energisystemet. I stället för att utvinna och leverera fossila bränslen för att producera el skall man använda el för att producera bränslen. BP:s nya verksamhet skall alltså konkurrera ut egna gamla verksamheter. Det är en bra idé att konkurrera ut sig själv innan någon annan gör det – men det brukar vara svårt att få med sig personalen.

Man kan lyckas. Verksamhet handlar till stor del om att förädla, transportera och sälja bränslen. När man ersätter fossil olja och gas med bränslen producerade av el och koldioxid kan alla i företaget, utom de som jobbat just med utvinning av olja och gas, fortsätta arbeta med bränslen, som då är mindre miljöskadliga. Det är roligare att arbeta med att undvika en klimatkatastrof än att orsaka den.

Genom att använda sin organisation och infrastruktur för att få fart på marknaden för elektrobränslen kan BP både minska användningen av fossila bränslen och hjälpa elsystemet att bli stabilt när all el produceras med sol- och vindel. Finns det gott om sol- och vindenergi producerar man mycket bränslen, är det ont om sol och vind minskar man produktionen av bränslen så att de som behöver el får el.

BP:s planer är härligt ­positiva. Det återstår att förverkliga dem.

800dagar
Tomas Kåberger
Tomas Kåberger 

Professor i Industriell energipolicy vid Chalmers och ordförande i Renewable Energy Institute, Tokyo. Han var tidigare generaldirektör för ­Energimyndigheten. Ledarskribent i Dagens ETC.