Klimat.

2014-09-01 12:45
På något decennium gick Vattenfall från nära noll koldioxidutsläpp till att släppa ut nästan dubbelt så mycket som hela Sverige. Bild: TT
På något decennium gick Vattenfall från nära noll koldioxidutsläpp till att släppa ut nästan dubbelt så mycket som hela Sverige.

Vad vill partierna med Vattenfall?

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Tre krav från Greenpeace

1. Ett fossilfritt Vattenfall. Vattenfalls produktion av fossil energi ska fasas ut och alla planer på nya gruvor för att utvinna brunkol stoppas.

2. Ett hållbart Vattenfall. Vattenfall ska få ett nytt ägardirektiv som tydliggör att Vattenfall till och med 2030 ska ha ställt om hela sin ägarportfölj till 100 procent förnybar energiproduktion.

3. Ett klimatsmart Vattenfall. Vattenfall ska göra en klimatvinst genom att inte skjuta över problemen på andra. Existerande brunkolsverksamhet ska därför inte vara föremål för försäljning utan istället avvecklas.

 

Socialdemokraterna

1. Vi kan inte i dagsläget stå bakom några krav på att Vattenfall ska avveckla verksamheten med fossila bränslen.

2. Vi kan inte heller stå bakom att Vattenfall ska få nya ägardirektiv som ställer om deras ägarportfölj till 100 procent förnybar energiproduktion senast år 2030. Däremot vill vi att Vattenfall mer kraftfullt ska bidra till omställningen till förnybar energi.

3. Vattenfall ska kvarstå i statlig ägo och de nuvarande ambitionerna för investeringar i förnybar energi höjas.


Moderaterna

1. Vattenfalls investering i brunkolsverksamhet är så omfattande att det krävs en långsiktig omställning för att undvika kapitalförstöring.

2. 2012 tydliggjorde regeringen att Vattenfall bör fortsätta med investeringar i förnybar energi och minska de delar av produktionen som släpper ut störst mängd koldioxid.

3. På längre sikt kan det bli aktuellt fundera över om staten ska äga den icke-nordiska delen. En försäljning skulle kräva brett parlamentariskt stöd och ett sådant finns inte i nuläget.


Miljöpartiet

1. Ja, ska vi klara våra klimatmål måste alla investeringar i brunkol stoppas.

2. Ja, Miljöpartiet har i riksdagen lagt ett sådant förslag. Vi vill också att Sveriges el- och värmesystem är helt förnybart senast år 2030.

3. Ja. Miljöpartiet är för en ansvarsfull avveckling som stödjer en omställning för regionen mot förnybar energi.


Folkpartiet

1. Vattenfalls produktion och förbränning av fossil energi (finns bara utanför Norden) ska säljas och alla eventuella planer på nya gruvor eller fossileldande kraftverk avbryts.

2. Det viktiga är att energiproduktionen är koldioxidfri. Därför vill folkpartiet att Vattenfall arbetar för att bygga nya kärnkraftsreaktorer. Alternativet baskraft kan annars bli fossilgas. Vind- och solenergi är intermittenta energikällor som inte fullt ut kan agera som baskraft.

3. Se svar på 1 och 2.


Centerpartiet

1. Vattenfall ska vara ett ledande företag i omställningen till förnybar energi och investeringar i brunkol är inte ett led i en omställning till hållbar energiproduktion.

2. Vi förväntar oss att bolagets ledning lever upp till det ägardirektiv som finns idag. Om vi ser att så inte görs kan det vara nödvändigt med ytterligare förändringar.

3. Vi vill reformera den europeiska utsläppshandeln (ETS) så att det blir dyrare att släppa ut koldioxid än vad det är idag.


Vänsterpartiet

1. Det kan vi ställa oss bakom.

2. Det kan vi ställa oss bakom.

3. Vi vill ha nya ägardirektiv för Vattenfall som gör företaget ledande i klimatomställningen både i Sverige och Europa. Vi är öppna både för avveckling och försäljning av existerande brunkolsverksamhet.


Feministiskt Initiativ

Feministiskt initiativ ställer sig bakom alla tre kraven.


Kristdemokraterna

1. Vi ser att svenska statens engagemang i kolkraft på kontinenten behöver fasas ut.

2. Ja, ett hållbart Vattenfall är angeläget för Kristdemokraterna, även om vi har ett mål om ett klimatneutralt Sverige istället för mål om andel förnybart för ett visst bolag något visst år.

3. Ja, Vattenfall ska fokusera på den klimatsmarta koldioxidsnåla elproduktionen. Problem ska inte skjutas över på andra, men det är inte möjligt för svenska staten att besluta om hur exempelvis tysk mark för all framtid ska nyttjas.


Sverigedemokraterna

(uppgifter ur deras energipolitiska program)

1. Vattenfall ska ha som mål att avveckla miljöskadlig kolkraft.

2. Se fråga 1.

3. Vattenfall bör förbli i statlig ägo och ha till sin främsta uppgift att förse svensk industri och svenska folket med tillförlitlig och prisvärd el. Vattenfall bör flytta fokus från expansion i utlandet till att värna den svenska elförsörjningen.

 

Läs alla artiklarna:

Del 1: Från grön kassako till förlusttyngd miljöbov

Del 2: Vad vill partierna med Vattenfall?

Del 3: Ehrenberg: "Feg politik bakom Vattenfall"

Fri journalistik är inte gratis – bli prenumerant!

Den här artikeln är finansierad av Dagens ETCs prenumeranter. Utan betalande läsare blir ingen journalistik fri.

Prenumerera du också. Du kan få tidningen både digitalt och som papperstidning.