Klimat.

2020-09-15 19:45
2017 lämnade försvaret uppgiften att deras totala koldioxidutsläpp låg runt 226 000                ton. Sedan dess klassar de den statistiken som internt arbetsmaterial som inte redovisas öppet. Bild: Henrik Montgomery/TT
2017 lämnade försvaret uppgiften att deras totala koldioxidutsläpp låg runt 226 000 ton. Sedan dess klassar de den statistiken som internt arbetsmaterial som inte redovisas öppet.
Puffetikett
Dagens ETC

Utredning från Svenska freds: Försvarets utsläpp går under radarn

Ingen vet hur försvarssatsningar och militära övningar på svensk mark påverkar klimatet. Det visar en ny granskning av Försvarsmaktens klimatarbete som Svenska freds har gjort.

– Regeringen har själva pekat på klimathotet som ett allvarligt säkerhetshot. Satsningar på det militära försvaret riskerar att förvärra det, säger Agnes Hellström, Svenska freds ordförande.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Efter att gång på gång ha fått frågan om Försvarsmaktens klimatpåverkan tog Svenska freds på sig jobbet att granska hur det egentligen ser ut. I den nya rapporten “Frikortet – en granskning av försvarsmaktens klimatarbete” skriven i samarbete med hållbarhetskonsulterna Mikael Botnen Diamant och Staffan Landin, framkommer stora brister.

– Det granskningen visar är att det inte finns något att granska. Försvarsmakten är helt undantagen från redovisningskrav till Naturvårdsverket vilket blir extra anmärkningsvärt då Försvarsmakten är en av 26 miljömålsenheter med ett särskilt ansvar för arbetet med miljömålen i Agenda 2030, säger Svenska freds ordförande Agnes Hellström.

Försvaret har bara ett miljömål

Istället för att lämna data för utsläpp till Naturvårdsverket – som nästan alla andra myndigheter i Sverige måste göra, så har Försvarsmakten ett eget internt miljömålssystem. Efter att rapportskribenterna letat bland snåriga dokument framkommer det till slut att Försvarsmakten har ett enda miljömål i sitt system: Energiförbrukningen i Försvarsmaktens lokaler ska minska.

– Det målet har dessvärre inte uppnåtts, enligt den data man har kunnat titta på, säger Agnes Hellström.

Försvarsmaktens utsläpp från inrikestransporter finns att hitta hos Statistiska centralbyrån och är jämförbara med en tredjedel av det civila inrikesflygets utsläpp. Dessa uppgifter har utelämnats i det egna miljösystemets rapportering.

– Det lilla som finns redovisat talar för att Försvarsmaktens totala klimatpåverkan är betydande, menar Agnes Hellström.

Klimathotet en säkerhetsfråga

Beslutet om ökad upprustning av försvaret och militära övningar har fattats utan att man vet hur det påverkar klimatutsläppen, enligt Agnes Hellström.

– Regeringen har själva pekat på klimathotet som ett allvarligt säkerhetshot. Satsningar på det militära försvaret riskerar att förvärra klimathotet. Det blir en väldigt snäv och kontraproduktiv debatt när regeringen samtidigt hävdar att klimatfrågan ska genomsyra hela politiken, säger hon.

Regeringen lade under 2019 mer än fem gånger så mycket på försvarets budget än på ­miljö- och klimatbudgeten. Svenska freds kräver nu att regeringen går vidare i frågan.

– Det vi vill är att Försvarsmakten ska redovisa sitt klimatarbete och att regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att ha samma redovisningskrav som på andra myndigheter.

Agnes Hellström förklarar att man i den här granskningen endast kollade på Försvarsmaktens klimatpåverkan men att det finns fler delar av försvarssektorn som behöver granskas.

– Vilken klimatpåverkan har exempelvis vapenindustrin och andra länders militära aktivitet i Sverige?

Miljöfarliga militärövningar

Lisa Lennartsson, ordförande för Aktion rädda Vättern har länge sökt regeringens uppmärksamhet när det gäller Försvarsmaktens miljöpåverkan. De militära övningarna som hålls vid Vättern lämnar nämligen bly och miljögifter som skadar djur och växter både i vatten och på land.

– Jag tycker det är väldigt bra att de gjort den här rapporten. Jag har vetat länge att det inte fungerat speciellt bra, många gånger har vi fått berätta vad som pågår här, det som tillsynsmyndigheten själva borde vetat om, men jag hade ingen aning om att det var så illa. Det som är bra med nya rapporten är att man ställer krav på både regering och riksdag och man hoppas ju att ett högre tryck också kan hjälpa oss, säger hon.

Aktion rädda Vättern bävar också inför kommande upptrappning av militära övningar.

– Skjutövningar gör att blyad ammunition, tändsatser och annat hamnar i vattnet. Vättern är särskilt känslig och har en lång omsättningstid, över 60 år. Det är väldigt allvarligt att ha övningar nära just Vättern. Med ökade flygövningar finns också haveririsker, menar Lisa Lennartsson.

”Vi har inga frikort”

Naznoush Habashian, hållbarhetschef på Försvarsmakten förstår inte kritiken från Svenska freds. Hon menar att Försvarsmakten är styrd av lagar och förordningar som man följer och arbetar systematiskt med. Försvarsmakten ska exempelvis begränsa utsläppen av fossila bränslen och andra skadliga ämnen, avveckla användningen av ämnen som bryter ned ozonskiktet, begränsa effekterna av skott- och flygbuller och tillämpa riktlinjerna för miljöanpassad försörjning med försvarsmateriel som regeringen beslutade om i december.

– Det är inget hokus pokus, vi har inga frikort och bryter inte mot någonting, säger hon.

Hon menar att försvarsmakten inte är undantagen miljöledningsförordningen men att viss rapportering omfattas av försvarssekretess. 

– Men Naturvårdsverket reviderar just nu den förordningen, säger hon.

Försvarsmakten håller med om att klimathoten är en säkerhetsfråga och skriver att de “arbetar med att ersätta energimålet med ett utvidgat mål för hållbar energianvändning och klimatneutralitet som ska leda till att Försvarsmakten kan bibehålla och öka den operativa förmågan och minska säkerhetsrisker”.

800dagar

Så rapporterar myndigheter sina utsläpp

Försvarsmakten lämnade uppgifter om att deras totala koldioxidutsläpp 2017 låg runt 226 000 ton. Det motsvarar ­ungefär ett lika stort utsläpp som från en svensk medelstor stad. Sedan dess har Försvarsmakten inte redovisat några ­siffror på deras totala miljöutsläpp då de anser att den statistiken klassas som internt arbets­material.

Miljöledningssystemet som leds av Naturvårdsverket organiserar resultaten av miljö-och klimatredovisningen från 187 svenska myndigheter. Myndigheterna måste göra en utredning av verksamheternas utsläpp och klimatpåverkan och sätta upp hållbarhetsmål i linje med agenda 2030. En årlig redovisning visar sedan myndigheternas samlade koldioxidutsläpp.