Klimat.

2014-11-03 16:07

Så kan jorden räddas

Bevisen är säkrare än tidigare och läget är allvarligare. Det är beskedet i den senaste rapporten från FN:s klimatpanel. Men det finns också ljusglimtar – så här kan klimatet räddas.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I helgen presenterades FN:s klimatpanels stora syntesrapport. Den är en sammanfattning av ett hundratals klimatforskares resultat om hur ökningen av växthusgaserna påverkar förutsättningarna på jorden.

Som i tidigare rapporter konstateras att människan ligger bakom klimatförändringarna och att läget är allvarligt. Nu anser panelen att det är tydligare än någonsin tidigare att det är mänsklig påverkan som ligger bakom den globala uppvärmningen. Målet är liksom tidigare att hålla utsläppen nere så mycket att medeltemperaturen inte stiger mer än 2 grader celsius jämfört med förindustriell tid.

– I stort sett är det samma budskap, men man är lite säkrare än tidigare och läget är lite allvarligare. De är den stora förändringen, säger Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys på KTH.

Men rapporten innehåller också analyser av vad som behöver göras för att motverka och begränsa effekterna av klimatförändringarna.

Den som trodde att rapporten skulle innehålla en mirakelmedicin för att rädda klimatet lär dock bli besviken. Nu liksom tidigare är det i första hand en sak som krävs för att rädda jorden – att minska utsläppen av koldioxid. Och enligt Göran Finnveden handlar det om tre områden.

– För det första måste vi få ett pris på koldioxid så att man betalar vad det kostar. För det andra måste vi få de långsiktiga besluten att vara i linje med de långsiktiga målen. Det tredje är att vi behöver satsa på forskning och utveckling, säger han.

Men det finns också mycket man som enskild medborgare kan göra.

– Det finns massor vi kan göra som enskilda personer i våra olika roller. Som medborgare kan vi påverka politiken, vi kan engagera oss själva politiskt. I rollen som anställda, de som har jobb, kan se vad man kan göra på sitt arbete för att påverka. Och som konsumenter kan man också påverka, hur man reser och vilka varor man köper. Man ska inte tro att konsumtionen ensam kan påverka klimatförändringarna, men det är en faktor av flera, säger Göran Finnveden.