Klimat.

2014-06-04 07:45
  • Boxen som lurar reningssystemet innebär att kvävedioxidutsläppen hamnar på samma nivå som gällde för mer ön tio år sedan. Fordonen på bilden har inget med artikeln att göra.  Bild: Yvonne Åsell/SvD/TT
    Boxen som lurar reningssystemet innebär att kvävedioxidutsläppen hamnar på samma nivå som gällde för mer ön tio år sedan. Fordonen på bilden har inget med artikeln att göra.
  • Företagen som säljer utrustningen menar att de inte gör något fel.
    Företagen som säljer utrustningen menar att de inte gör något fel.

Så fuskar lastbilarna med utsläppskraven

Vid årsskiftet skärptes kraven på utsläpp från dieselmotorer. Ett vanligt sätt för fordonstillverkarna att minska utsläppen är det så kallade Adbluesystemet. Men nu säljs en otillåten box som lurar den nya reningstekniken och mer än tio­faldigar utsläppen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

– Det gör att utsläppen av kväve­oxider blir desamma som för Euro 2 eller 3-klassade fordon, de emissionskrav som gällde för tio–femton år sedan, säger Per Öhlund, utredare på Transportstyrelsen.

Billigt, diskret och enkelt. Så marknadsförs boxen som ska lura reningssystemet i nya lastbilar av ett av de företag som säljer tekniken på nätet. Huvudsyftet är att spara pengar. En liter Adblue kostar omkring sju kronor och det går normalt åt fem liter till 100 liter diesel. Den otillåtna funktionen innebär att reningssystemet kopplas bort och kväveoxidutsläppen hamnar på samma nivå som gällde för mer än tio år sedan.

Sedan årsskiftet måste alla nytillverkade tunga lastbilar klara miljökraven för Euro 6.

Kraven har skärpts

Kraven på utsläpp av kväveoxid har skärpts från 5 gram per kilowattimme med Euro 3-klassningen till 0,4 med Euro 6-klassningen i år.

Ett Euro 3-fordon släpper alltså ut mer än tio gånger så mycket kvävedioxid som ett Euro 6-fordon.

När Dagens ETC pratar med en av personerna bakom en av sajterna som säljer tekniken som kan koppla runt det så kallade Adbluesystemet anser han inte att bolaget gör något fel. Han påpekar också att det är upp till ägaren av lastbilen att se till att den klassas om till Euro 3 när reningsfunktionen kopplas bort.

– Det är tillåtet att sälja moraknivar, men inte att döda folk. Den som säger att boxen är olaglig måste förstå att man kan typa om lastbilen. Då kan man inte köra var man vill, men det är ett val man gör som åkare, säger han.

Men Per Öhlund på Transportstyrelsen säger att det inte är möjligt att typa om fordon till en sämre utsläppsklass. Istället måste ägaren visa att samma krav som de som fordonet en gång registrerades med uppfylls.

– Vilket troligen inte är möjligt eftersom Adbluesystemet är det som gör att kraven uppfylls, säger han.

”Kommer undersöka saken”

Dessutom är testerna för att visa att kraven uppfylls kostsamma och varken Per Öhlund eller Lars Mårtensson, miljöchef på Volvo Lastvagnar, tror att de görs i dessa sammanhang.

– Det är oroande att någon funnit ett sätt att lura systemet. Vi kommer nu att undersöka saken närmare, säger Lars Mårtensson.

Enligt Per Öhlund på Transportstyrelsen började ryktena om utsläppsfusket florera så fort de första fordonen med den nya klassningen började rulla ut på vägarna i slutet av förra året.

– Principiellt sett är det inte lagligt, men det blir ingen straffpåföljd. Ägaren är skyldig att se till att fordonet klarar kraven.

Det är alltså inte olagligt att sälja utrustning som kan användas för att lura systemet, brottet ligger i att använda det utan att ha utfört tester som visar att fordonet klarar miljökraven.

Lars Mårtensson säger att det är svårt att som tillverkare gardera sig helt mot fusket.

– För oss gäller det att finna system som gör det svårare att fuska, att tvinga folk att göra rätt. Samtidigt måste vi tillverka fordonen med någon form av marginal, bilen ska inte kunna bli obrukbar på helt fel ställe, säger han.

”Det är skandal”

En fjärdedel av utsläppen i Sverige kommer i dag från tunga lastbilar. Att det nu finns en metod för att fuska sig runt skärpta regler är skandal, menar Naturskyddsföreningen.

– Tragiskt, säger klimat­chefen Sven Hunhammar.

Ingen vet i dag hur vanligt det är att manipulera reningssystemet. Men en person i branschen som Dagens ETC pratat med säger att det finns det en handfull företag som säljer och installerar boxarna. Personen säger att hans firma gjort några hundra installationer om året sedan 2007. Om den siffran är representativ även för hans konkurrenter innebär det att det i dag rullar omkring tusentals tunga lastbilar med reningssystemet helt bortkopplat på de svenska vägarna.

– Det är skandal. Tragiskt med företag som har fusk och miljöförstöring som verksamhetsidé, säger Sven Hunhammar, klimatchef på Naturskyddsföreningen.

Statistik kan vara missvisande

Enligt färsk statistik från Naturvårdsverket har utsläppen från tunga lastbilar minskat något de senaste åren. I dag finns omkring 80 000 tunga lastbilar registrerade för trafik i Sverige, och om det skulle visa sig att en stor mängd Euro 6-klassade fordon blivit manipulerade så kan statistiken behöva omvärderas.

– Om det är några tusen av lastbilarna av de senaste årsmodellerna, där vi tror att vi får rätt så rena avgaser, som är manipulerade så kan det ha en viss betydelse för statistiken. Och om man inte kommer åt det här och det fortsätter år efter år så kommer intentionerna bakom den nya lagstiftningen gå helt åt skogen. Men än så länge tror jag inte att det fått några jättestora konsekvenser, säger Håkan Johansson, samordnare för klimat och energi på Trafikverket, som gör analyserna bakom statistiken.

”Riskerar att förlora sina uppdrag”

Samtidig tror Håkan Johansson inte att fusket kommer att kunna pågå särskilt länge.

– Blir det i stor omfattning så kommer det att upptäckas. De oseriösa åkerierna som gör så här tänker väldigt kortsiktigt. Fordonen förlorar garantin och dessutom riskerar de att förlora sina uppdrag. Det kommer inte att vara någon som vill köpa transporter av dem.

Även om utsläppen från tunga lastbilar minskat står de fortfarande för mer än en fjärdedel av utsläppen från transporter inom Sverige 2012. Sven Hunhammar på Naturskyddsföreningen påpekar att luftföroreningarna från vägtrafiken i dag dödar fler än vad trafikolyckor gör. Han ser positivt på att reglerna för utsläpp successivt håller på att skärpas, men de nya reglerna är långt ifrån tillräckliga, menar han.

– Bara rening räcker inte, vi måste minska drivkrafterna också, i det här fallet lastbilstransporterna, säger Sven Hunhammar.

Adblue

• Adblue är namnet på en vätska som allt oftare används till moderna dieselmotorer för att minska utsläppen av skadliga kväveoxider till under de allt lägre nivåer som dikteras i lagkraven för utsläpp från fordon och motorer.

• Systemet kräver att vätskan fylls på med jämna mellanrum. Med en Adblue emuleringsbox kopplas systemet bort och vätskan behöver inte fyllas på, vilket sparar pengar.

Utsläpp från trafik

Personbilar: 11,11

Tunga lastbilar: 4,31

Lätta lastbilar: 1,65

Bussar: 0,74

Inrikes flyg: 0,52

Inrikes sjöfart: 0,31

Arbetsmaskiner och arbetsfordon: 0,3

Mopeder och MC: 0,1

Järnväg: 0,07

Källa: Naturvårdsverket, avser miljoner ton koldioxidekvivalenter (2012)