Klimat.

2014-10-27 14:00
”Genom att inte investera i ett antal bolag minskar vår risk gente-mot fossil energi. Beslutet bidrar till att skydda fondens långsiktiga avkastning”, säger Eva Havarsson, vd för Andra AP-fonden i ett pressmeddelande.  Bild: Andra AP-fonden
”Genom att inte investera i ett antal bolag minskar vår risk gente-mot fossil energi. Beslutet bidrar till att skydda fondens långsiktiga avkastning”, säger Eva Havarsson, vd för Andra AP-fonden i ett pressmeddelande.

Nu blir pensionen grönare – AP-fond skippar fossilt

I förra veckan meddelade Andra AP-fonden att den avvecklar sina investeringar i 20 olika fossilbolag. Nu ökar trycket på att de andra AP-fonderna ska göra samma sak.
   – Är man rädd om människors pengar måste de investeras långsiktigt, säger Ulla Andersson (V).

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Andra AP-fonden bedömer att de ekonomiska och klimatrelaterade riskerna inom den fossila energimarknaden är för stor. Därför har fonden nu bestämt sig för att avveckla sina investeringar i sammanlagt tolv kolbolag och åtta olje- och gasbolag.

– Vår utgångspunkt för analysen har varit att bedöma de finansiella risker som är förknippade med energisektorn. Genom att inte investera i ett antal bolag minskar vår risk gentemot fossil energi. Beslutet bidrar till att skydda fondens långsiktiga avkastning, säger Eva Halvarsson, vd för Andra AP-fonden i ett pressmeddelande.

Exakt vilka företag det rör sig om vill dock inte ledningen säga. Men det totala marknadsvärdet på andelarna som avyttras beräknas till cirka 840 miljoner kronor. Andra AP-fonden äger bland annat 0,6 procent av kapitalet i Lundin Petroleum. Dessutom innehar fonden också andelar i en rad fossila energiföretag utanför Sverige, bland annat sådana som verkar inom den kontroversiella oljesandsutvinningen i Kanada.

Aktier i oljebolag

Flera andra av de allmänna pensionsfonderna innehar också andelar i fossila företag. Exempelvis har även Första AP-fonden aktier i bland annat Lundin Petroleum och kanadensiska oljesandsbolag. Men några planer på avyttring inom den närmsta framtiden finns inte, enligt Ossian Ekdahl, chef för kommunikation och ägarstyrning på Första AP-fonden.

– Nej, inte på det sättet som Andra AP-fonden har gjort. Vi håller med dem om att koldioxidexponering är en viktig risk, och tar hänsyn till det tillsammans med andra risker när vi tar våra placeringsbeslut. Första AP-fonden har en annan förvaltningsprocess, där vi äger färre antal bolag men en större mängd aktier i dem. Det innebär att vi har bättre möjlighet att följa varje enskilt företag, säger han.

Enligt regelverket ska de placeringar som de allmänna pensionsfonderna gör vägledas av etiska och miljömässiga hänsynstaganden. Men dessa får inte stå i vägen för målet om hög avkastning. På senare tid har dock flera politiker höjt rösten för att reglerna ska skärpas. I onsdags lämnade Vänsterpartiet, med riksdagsledamoten Ulla Andersson i spetsen, in en motion till riksdagen med krav på förändring. Inom fem år vill partiet att AP-fonderna ska ha avvecklat alla sina investeringar i fossilindustrin.

Hur ser ni på möjligheten att få igenom det här?

– Förhoppningsvis inser fler partier att det sätt som pengarna investeras på nu inte är hållbart. Och även styrelserna i AP-fonderna börjar nog förstå det. Är man rädd om människors pengar måste de investeras långsiktigt, vilket inte den fossila energimarknaden är. Beslutet som Andra AP-fonden har tagit är jättebra, det känns som att det är på väg att bli bättre, säger Ulla Andersson.

Även Miljöpartiet har ställt liknande krav. Innan valet gick Åsa Romson och andra företrädare för partiet ut i en debattartikel i Dagens Nyheter, där de bland annat skrev att ”AP-fonderna [har] placerat 32 miljarder kronor i världens största kol- och oljeföretag [...] AP-fondernas regelverk ska ändras så att de i stället investerar i det som ger långsiktig hållbarhet.”

Dagens ETC har sökt miljöminister Åsa Romson för en kommentar.

AP-fonderna

AP-fonderna förvaltar kapital för den allmänna pensionen, som består av inkomstpension och premiepension.

Alla som arbetar, får lön och betalar skatt i Sverige får allmän pension. Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden förvaltar bufferten i inkomstpensionssystemet – hit förs kapital vid överskott och härifrån tas kapital vid underskott i pensionsutbetalningarna.

Sjätte AP-fonden är också en buffertfond i inkomstpensionssystemet men är en stängd fond – inget förs till eller från fonden.

Sjunde AP-fonden skiljer sig från de andra då den förvaltar kapital i premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fondens fond Såfa är ett statligt alternativ i valet av premiepensionsfond.