Klimat.

2014-09-16 14:49
Katastrof. Tyfonen Haiyan tvingade en miljon filippiner på flykt förra året. Nästan tre gånger så många flydde från naturkatastrofer som från konflikter 2013.  Bild: Aaron Favila/AP/TT
Katastrof. Tyfonen Haiyan tvingade en miljon filippiner på flykt förra året. Nästan tre gånger så många flydde från naturkatastrofer som från konflikter 2013.

Naturkatastrofer tvingar miljoner att fly hemifrån

Igår presenteras en rapport om klimatflyktingar för FN. Rapporten visar en stadigt växande trend som innebär att allt fler tvingas fly från sina hem efter naturkatastrofer. "Det är en utvecklingsfråga – allt fler bor i områden som, trots att de ofta drabbas av naturkatastrofer, inte har lyckats förbereda sig", säger Alfredo Zamudio, chef för IDMC.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Den nya rapporten kommer från den norska icke-statliga organisationen Flyktinghjelpens underorgan Internal displacement monitoring centre, som undersöker och för statistik över internflyktingar i olika delar av världen. De har under sex år följt antalet människor som har tvingats fly på grund av naturkatastrofer, både de som är relaterade till klimatförändringar och till geofysiska händelser, som jordbävningar. Siffrorna har sedan jämförts med siffror som samlats ihop sedan 1970-talet.

– Antalet flyktingar ändras från år till år, men vi ser en tydligt uppåtgående trend som finns kvar även när vi har den växande befolkningen i åtanke, säger Zamudio.

Nära 22 miljoner tvingades fly

Under 2013 var det 21,9 miljoner människor som fick lämna sina hem på grund av naturkatastrofer. Det är tre gånger så många som de som har flytt från våld och konflikter, men ändå färre än genomsnittet sedan 2008, som ligger på 27,5 miljoner personer per år. Flest människor har tvingats fly i Asien, berättar Zamudio, som även hoppas att FN ska kunna påverka regeringarna att utveckla sina förberedelser för naturkatastrofer. 

– Anledningen till att trenden går uppåt är att det numera bor allt fler människor i områden som, trots att de ofta drabbas av och är sårbara för naturkatastrofer, inte har lyckats förbereda sig för katastroferna.

Det hoppas han att rapporten, som presenteras för FN i New York idag, kan påverka.

– Vi märker att områden som är förberedda inte alls lider lika mycket. När Chile drabbades av en jordbävning 2010 var det till exempel inte alls lika katastrofalt som det var när Haiti drabbades. Det beror på att det i Chile har funnits hårdare byggregler som har kunnat upprätthållas i ett fyrtiotal år.

Just därför är de viktigaste frågorna styrning och jämlikhet, säger Zamudio, som påpekar att de som drabbas ofta är fattiga människor som bor i riskabla områden utan möjlighet att flytta. 

Fler drabbas nu än tidigare

Även om de flesta som flydde sina hem i Asien förra året gjorde det efter klimatrelaterade naturkatastrofer vill han inte att rapporten ska läsas enbart ett uttalande om klimatförändringar. Istället lägger han tonvikten på att det är många fler som drabbas nu än tidigare och hur det problemet kan åtgärdas.

– Jag hoppas att folk kommer att förstå att man inte löser alla problem för de utsatta genom humanitär hjälp efter katastrofer. Det är en nödvändighet, men regeringsstrukturer måste förändras så att situationer kan lösas innan den hjälpen behövs – annars kommer hjälpen alltid för sent.

Trots att antalet nya klimatflyktingar under förra året var lägre än genomsnittet sedan 2008 tycker Zamudio inte att det är läge att slappna av – ett år är inget klart tecken på förändring, säger han. Den övervägande trenden pekar fortfarande på en dramatisk ökning.

– Vi har försökt vara väldigt ärliga och inte alarmistiska. Men trenden är väldigt tydlig och det ser ut som det kommer att fortsätta på samma spår. Det här är ett bebyggelseproblem som måste förstås av alla världens regeringar.

Nästan 22 miljoner människor flydde

• 2013 var det nästan 22 miljoner personer som tvingades fly sina hem på grund av naturkatastrofer, nästan tre gånger så många som de som flydde på grund av konflikter eller våld.

• 37 av de över 600 händelserna som tvingade folk på flykt omfattade över 100 000 människor. Tyfonen Haiyan i Filippinerna tvingade över en miljon människor att lämna sina hem – fler än i Afrika, Nord- och Sydamerika, Europa och Oceanien tillsammans.

• Jämfört med 1970 löper människor nu dubbelt så stor risk att tvingas på flykt på grund av en naturkatastrof om man justerar för den ökade befolkningen.