Klimat.

2014-10-14 11:58
Kampanjen Fossil Free sprider sig över världen. Efter att startat på nordamerikanska campus för tre år sedan finns rörelsen nu på flera svenska universitet och högskolor och även i en del kommuner, bland annat i Malmö stad. BILD: Olov Källgarn
Kampanjen Fossil Free sprider sig över världen. Efter att startat på nordamerikanska campus för tre år sedan finns rörelsen nu på flera svenska universitet och högskolor och även i en del kommuner, bland annat i Malmö stad.

Lyckad kampanj för att knäcka fossilindustrin

Är oljeindustrins dagar räknade? Den internationella gräsrotskampanjen Fossil Free sprider sig snabbt över världen och finns nu på flera svenska universitet och högskolor.
   – Vi hoppas på ändrade marknadsnormer som ska nå ända upp till AP-fonderna, säger kampanjens svenska koordinator Olivia Linander.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Fossil Free-kampanjen startade på ett halvdussin nordamerikanska campus för tre år sedan. Initiativet kom från klimatrörelsen 350.org. Kampanjen går ut på att kväsa oljeindustrin genom att förmå små och stora investerare över världen att sluta stödja den finansiellt. Bara förra månaden lovade mer än 800 globala investerare – inklusive arvingarna till Rockefellers oljeförmögenhet, religiösa samfund, hälsoorganisationer, universitet och kommuner att dra tillbaka 50 miljarder dollar av sina investeringar i fossila bränslen.

Kampanjen kräver totalstopp för nyinvesteringar i fossil energi och att institutionerna inom fem år säljer alla fond- och aktieinnehav de har i företag inom kol-, olje- och gasindustrin.

Den svenska Fossil Free-kampanjen drog igång förra hösten på Lunds universitet och har sedan dess spridit sig till flera av landets universitet och högskolor.

– Lunds universitet har redan, efter krav från studenterna, sålt sitt innehav i ryska Gazprom och det kan bli fråga om fler kompletta divesteringar längre fram, säger Olivia Linander.

Fossil Free är den snabbast växande divesteringskampanj (divestera är motsatsen till investera) som någonsin genomförts. 

Kyrkan följde efter

I juli beslöt centralkommittén för Kyrkornas världsråd (KV), ett nätverk med över 300 kyrkor som representerar cirka 590 miljoner människor i 150 länder, att göra sig av med sina investeringar i kol, olja och gas. Svenska kyrkan var pådrivande.

– Och nu har Svenska kyrkan visat klimatledarskap och helt divesterat ur fossilindustrin, säger Olivia Linander. 

Örebro stad är den första kommunen i Sverige att ta steget att omplacera sina innehav i fossil energi. 

– Det hänger ihop med vårt miljömål att bli en fossilfri kommun till 2050. Det var naturligt att tillämpa policyn även på våra placeringar, säger Mats Rodenfelt, finanschef på kommunen.

Kommunen hade ungefär 20 miljoner kronor placerade i fossil energi. Nu är man nere på 6.

– Att placera fossilfritt minskar antalet fonder det går att placera i, men förvaltare menar att de fossilfria fonderna kommer att bli fler inom kort så ambitionen är att snart vara nere i noll procent fossila innehav.

Industrin är övervärderad

I våras släppte EU-parlamentet en rapport som betonar riskerna med den så kallade fossilbubblan.

Rapporten konstaterar att om världen genomför de klimatåtgärder som är nödvändiga för att klara det beslutade två gradersmålet innebär det att fossilindustrin är grovt övervärderad. För att klara klimatmålet måste 80 procent av alla nu kända olje-, kol-och gasfyndigheter lämnas där de är, under jord.

Fossil Free-kampanjen menar därför att investeringar i fossila bränslen inte bara är förkastliga ur klimatsynpunkt – de innebär också stora finansiella risker.

– Att Rockefeller Brothers tagit steget att bli fossilfria är väldigt viktigt. Nu har även stora aktörer på finansmarknaden, som ett av världens största internationella finansbolag UBS, börjat ta intryck av kampanjen och riskvarningarna, säger Olivia Linander.

”Vi ser avyttringskampanjen som betydande. Den signalerar en strukturell omläggning av energianskaffningen och energinvändningen inom de närmaste decennierna”, skriver UBS i sin omvärldsanalys, och konstaterar att det är de unga- alltså morgondagens konsumenter och ledare – som är drivande för ett fossilfritt samhälle.

”Tror inte att det är en god affär”

Uppsala universitet tillhör de lärosäten i Sverige där studenterna kampanjar för att förmå institutionen att avyttra sina fossila investeringar. Universitetet har innehav på 11,5 miljoner i fossila bränslen, motsvarande 0,2 procent av de totalt tre miljarder som förvaltningen placerar.

Förvaltningen vill ändå inte avyttra sitt fossila innehav.

– Vi gör investeringar för avkastning på längre sikt och än så länge tror vi inte att det är en god affär att göra oss av med investeringarna i fossil energi, säger Kent Berg, vd för Uppsala Akademikerförvaltning.

Ser du någon motsättning mellan Uppsala universitets hållbarhetsmål och era investeringar i fossilindustrin?

– Nej. På längre sikt kan det vara riskabla placeringar, men vi har valt att ha dem kvar över den period vi kan överblicka, säger Kent Berg. 

Bland de största svenska investerarna i fossil energi märks fyra av AP-fonderna, AMF Pension och Nordea.

Olivia Linander menar att Fossil Free-kampanjen försöker ”sätta tonen nerifrån”.

– Vi hoppas att det ska anses lika oetiskt att satsa på fossila bränslen som på vapen, tobak och pornografi och att de nya marknadsnormerna ska nå ända upp till AP-fonderna och den internationella marknaden, säger Olivia Linander.

• Fossil Free är ett internationellt nätverk av kampanjer och kampanjare initierat av klimatrörelsen 350.org 2011.

• Nätverket arbetar för divestering (motsatsen till investering)  av finansiella kol- olje- och gasinnehav på de orter och institutioner där kampanjarna finns.

• Rörelsens grundtes är att om de är fel att förstöra klimatet så är det fel att finansiera förstörelsen.

• Tretton amerikanska universitet, däribland Stanford, har redan beslutat att divestera från fossila invsteringar. 

• Universitetet i Glasgow är det först universitetet i Europa som tagit steget fullt ut, till följd av den studentledda globala divesteringskampanjen. 

• Lunds universitet är det första
av svenska universitet att reagera på kampanjen och har nu sålt
sitt innehav i SEB:s utlandsfond, som har investeringar i ryska
Gazprom.