Klimat.

2014-11-17 11:11
"Vi vet idag att svält inte beror på en brist på mat i världen, utan på dålig fördelning, svinn, krig och konflikter och fattigdom. Att säga att ekologisk produktion skulle orsaka svält är att dra det långt", säger Johanna Sandahl på Naturskyddsföreningen
"Vi vet idag att svält inte beror på en brist på mat i världen, utan på dålig fördelning, svinn, krig och konflikter och fattigdom. Att säga att ekologisk produktion skulle orsaka svält är att dra det långt", säger Johanna Sandahl på Naturskyddsföreningen

"Inga nya argument i debatten om ekomat"

I helgen publicerade fyra forskare med anknytning till Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, en debattartikel där de argumenterar för att ekologisk odling bland annat är vägen till svält.
  – Det är ganska magstarkt, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I debattartikeln skriver forskarna att om Sverige skulle ställa om jordbruket till hundra procent ekologiskt skulle det leda till en katastrof. Argumenten för det är rotade i att officiell jordbruksstatistik visar att skördarna minskar med 30 till 60 procent när de ställs om.

Forskarna menar därför att vi antingen måste odla på större åkerareal, vilket leder till en mycket tyngre klimatbelastning, eller öka importen, vilket i sig är en export av miljöproblem kopplade till odling. Slutsatsen blir att ekologisk odling, förutom att det skulle innebära en tyngre belastning för klimatet, skulle vara katastrofal för framtidens livsmedelsförsörjning, vilket i rubriken dras till att ekologisk odling är vägen till svält.

Huruvida ekologisk odling är bra för miljön är en debatt som har pågått länge, säger Johanna Sandahl.

– Jag minns den från min tid på SLU för 20 år sedan, det verkar inte finnas några nya argument. Men att gå ut och säga att det skulle leda till svält är ganska magstarkt – vi vet idag att svält inte beror på en brist på mat i världen, utan på dålig fördelning, svinn, krig och konflikter och fattigdom. Att säga att ekologisk produktion skulle orsaka svält är att dra det långt.

Sandahl menar också att forskarna i debattartikeln, som påstår att ekologisk produktion kräver mycket större areal, har dragit slutsatser av enskilda studier och behöver lyfta blicken.

– Det har gjorts många olika studier på produktion och areal och i Sverige är det så att ekologisk odling kräver lite mer mark. Men samtidigt ger ekologisk odling fler insekter och bin, som är centrala för matproduktionen.

Hon berättar också att Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer i fattiga länder ser en produktionsökning när de går över till ekologisk odling och att många därför väljer att göra det av rent ekonomiska skäl. Men hon håller med om att inte ens ekologisk produktion är helt klimatsmart.

– All odling är idag beroende av fossil energi – ekologiska bönder använder också diesel i sina traktorer och det finns mycket kvar att göra både inom ekologisk och konventionell odling. Men ekologisk odling använder till exempel inga handelsgödsel, som innehåller kemikalier och kräver mycket energi i framställningen.

För att hjälpa klimatet finns mycket kvar att göra, konstaterar Johanna Sandahl, inte minst vad gäller vår köttkonsumtion.

– Många markresurser går till betesmark och foder till köttproduktion, vilket också är energikrävande. Och ekologiska kor fiser inte mindre än konventionella, vill vi minska utsläppen måste vi få ned vår köttkonsumtion.