Klimat.

2020-09-16 06:07
Ett antal förslag i höstbudgeten handlar om att öka användningen av solel bland företag och kommuner. På bilden Hållbara Järva, Husby, Stockholms stad. Bild: Press
Ett antal förslag i höstbudgeten handlar om att öka användningen av solel bland företag och kommuner. På bilden Hållbara Järva, Husby, Stockholms stad.
Puffetikett
Dagens ETC

Höjt tak för skattefri egenproducerad el

Solenergibranschen har länge lobbat för att skatten på egenanvänd el ska slopas helt. Nu höjs i alla fall gränsen för när producenter måste skatta för den egna elen.

”Det är klart att ett tak på 500 kilowatt är bättre än ett tak på 255 kilowatt, men det är först när gränsen tas bort helt som den riktiga solelboomen kommer att ta fart”, säger Anna Werner på Svensk Solenergi.

I början på veckan presenterade regeringen delar av sin höstbudget, med ett antal förslag som syftar till att öka användningen av framförallt solel bland företag och kommuner. Bland annat föreslås gränsen för när producenter av egen el ska börja betala energiskatt för el de själva förbrukar, höjas från dagens 255 kilowatt till 500 kilowatt. Bra, men inte tillräckligt bra, enligt Anna Werner, vd på Svensk solenergi.

– Sverige har fortfarande en extremt tuff beskattning på egenanvänd el i ett internationellt perspektiv, men det är klart att ett tak på 500 kilowatt är bättre än ett tak på 255 kilowatt för att undantas från den märkliga beskattningen, säger hon.

Varför regeringen valde att sätta en gräns just vid 500 kilowatt har hon svårt att förstå.

– I Finland har de också ett tak, som är betydligt högre än i Sverige, och där pågår en diskussion om att helt slopa beskattningen. Alla gränser leder till suboptimeringar då fastighetsägarna givetvis anpassar sig till dem. Det är först när gränsen tas bort helt som den riktiga solelboomen kommer att ta fart, säger hon.

Förlängning föreslås

Regeringen föreslår också en förlängning av solcellsstödet för företag och kommuner till 2021. ”Ett steg i rätt riktning”, enligt Anna Werner.

– Det innebär en sänkning av stödet från 20 till 10 procent, vilket kanske är en lite snabbare nedtrappning än vi tänkt oss, men mycket bättre än det plötsliga, totala stödstoppet som regeringen införde den 7 juli i år, säger hon.

Då försvann möjligheten för både företag och privatpersoner att söka det tidigare investeringsstödet för solceller på 20 procent.

– Det har mindre betydelse för småproducenter eftersom de efter nyår kompenseras med ett grönt skatteavdrag, men för företag fanns ingenting förrän förslaget om förlängt stöd lades fram, säger Anna Werner.

Ett tredje förslag som kan få betydelse för solelsutbyggnaden rör energieffektivisering i flerbostadshus. Till stöd för den typen av åtgärder vill regeringen vika 2,3 miljarder kronor fram till 2023.

800dagar

Industrisatsning

Regeringen föreslår industrisatsningar för 950 miljoner kronor i budget­propositionen för 2021. Däribland förlängt solcellsstöd till företag och kommuner, utvidgat stöd till energieffektiviseringar i flerbostadshus samt slopad energiskatt för producenter av egen el så länge produktionskapaciteten understiger 500 kilowatt.

För att nå upp till en solelproduktion på 500 kilowatt krävs en yta motsvarande 3 000 kvadratmeter.