Klimat.

2020-09-08 13:42
Bosnien och Hercegovina är ett av de mest drabbade länderna i Europa. Foto: Eidar Emric/TT/AP
Bosnien och Hercegovina är ett av de mest drabbade länderna i Europa.
Puffetikett
Dagens ETC

Ett av åtta dödsfall i Europa knyts till föroreningar

Undermåliga miljöförhållanden som luftföroreningar, buller och kemikalier bidrar till var åttonde dödsfall i Europa, enligt en ny rapport. Men det är stor skillnad mellan länderna. I Bosnien och Hercegovina är dödsfallen tre gånger så många som i Norge och på Island.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

MIljöförstöring till följd av mänsklig aktivitet fortsätter att vara en av de stora anledningarna bakom dödsfall och sjukdom i Europa, enligt en ny rapport från Europeiska miljöbyrån, EEA.

Människor utsätts hela tiden för många olika risker samtidigt. Luftföroreningar, buller och kemikalier kombineras och samverkar i vissa fall och påverkar hälsan negativt, ibland så illa att det leder till döden.

Rapporten visar också att det är stor skillnad mellan länderna i Europas östra och västra delar. Den största andelen nationella dödsfall, 27 procent, tillskrivs miljön i Bosnien och Hercegovina och den lägsta på Island och i Norge, med nio procent.

Enligt EEA:s VD Hans Bruyninckx har det skett förbättringar för miljön i Europa och det finns ett tydligt fokus på att satsa grönt i EU:s gemensamma klimatmål "den gröna given", men rapporten visar att mer behöver göras.

– Det behövs kraftfulla åtgärder för att skydda de mest utsatta i samhället, eftersom fattigdom ofta går hand i hand med ett liv i undermåliga miljöförhållanden och dålig hälsa, säger han i ett uttalande.

Parker ger trippelvinst

För att komma till rätta med problemen krävs det att miljöpolitiken och hälsopolitiken integreras, enligt rapporten. En viktig åtgärd som tas upp för att minska ohälsa kopplad till miljöproblem är att skapa grönområden i tätorter. Dessa ger en trippelvinst för hälsan, samhället och miljön, enligt rapporten.

– Kvalitativa grön- och vattenområden i tätorter understöder hälsan och välbefinnandet och erbjuder möjligheter till fysisk aktivitet, avkoppling och social integration, med stora fördelar för fattiga områden. Grön- och vattenområden kyler ner städer vid en värmebölja, motverkar översvämning, minskar bulle och stöder biologisk mångfald i urban miljö. Under covid-19-pandemin har många debattörer lagt märke till en förnyad uppskattning av tillgången på grön- och vattenområden för den nytta de har för människors psykiska hälsa och välbefinnande, särskilt i tätorter, skriver författarna.

Fakta/Luftföroreningar orsakar 400 000 dödsfall årligen

* Totalt har 630 000 dödsfall i 27 europeiska länder under 2012 undersökts, och enligt rapporten har var åttonde dödsfall, 13 procent, kopplingar till miljöfaktorer.

Rapporten bygger till stora delar på Världshälsoorganisationens data om dödsfalls- och sjukdomsorsaker.

* Resultaten visar även att luftföroreningar fortsätter att vara Europas främsta miljöhot mot hälsan, med över 400 000 förtida dödsfall som varje år orsakas av luftföroreningar i EU.

* Buller kommer på andra plats och bidrar till 12 000 förtida dödsfall, följt av klimatförändringarnas konsekvenser, särskilt värmeböljor.

Pågående forskning undersöker sambanden mellan den aktuella coronapandemin och miljöaspekter. Viruset bakom covid-19 antas ha ”hoppat mellan arter” från djur till människa; ett oförutsett resultat av det tryck som en ökande konsumtion sätter på våra naturliga system.
Tidiga resultat visar tyder också på att luftförorening och fattigdom kan vara kopplade till en högre dödlighet i covid-19. Sambanden är dock inte klarlagda.

Källa: Europeiska miljöbyrån, EEA