Klimat.

2014-12-22 10:29
I sommar börjar tre elbussar och fyra elhybrider köra i Göteborg.  Bild: Electricity
I sommar börjar tre elbussar och fyra elhybrider köra i Göteborg.

Elbussarna tar över

Ljudlösa, avgasfria och bränslesnåla. Elbussen håller på att bli ett alternativ i allt fler städer. Umeå trafikeras redan av dem, efter nyår är det Stockholms tur och Göteborg får sju nya i sommar. I Södertälje planeras dessutom för Sveriges första trådlösa laddningsstation.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Bussar som ljudlöst och luktfritt susar förbi, kör in i en inomhusvänthall, för att efter några minuter vara ute och köra igen. Så kan det se ut i städerna inom några år. Eller i princip redan idag, om du befinner dig i Umeå till exempel. Visserligen finns där inga inomhusstationer än, men elbussar har det funnits sedan 2011.

– Vi ville testa det här för att få bättre luft i centrala staden, och det har varit jättelyckat. Bussarna går väldigt tyst och fint, säger Lennart Holmlund (S), som var kommunalråd i Umeå mellan 1994 och fram till valet i år.

Allt vanligare

Till nästa år har dessutom åtta nya elbussar köpts in. När de har satts i trafik kommer en av fem bussar i staden drivas av el. Om ytterligare några år tror Lennart Holmlund att andelen är ännu högre.

– Bussar som körs på diesel är knappast framtiden. Tekniken för elfordon utvecklas hela tiden, och jag tror att de bara kommer behöva laddas några minuter om några år. Då kan vi ha laddplatser på fler hållplatser och bussarna kan därmed trafikera linjer där avstånden är större.

Men Umeå är inte längre ensamma. I Göteborg har en linje trafikerats av hybridbussar sedan tre år tillbaka, och i juni får staden också sina första renodlade elbussar. Då kommer tre elbussar och fyra laddhybridbussar trafikera en helt ny linje.

– Inom en överskådlig framtid kommer det nog se ut så här i allt större utsträckning, att vi har en blandning med olika typer av bussar. I innerstadstrafik kommer det att bli vanligare med laddhybrider eller elbussar, medan bussar som kör utanför citykärnan oftare är hybrider, säger Johan Larsson, ansvarig på Volvo bussar för Electricity som projektet heter, där bland andra Göteborgs stad och Västtrafik ingår.

Bussar laddas trådlöst

Han menar att elbussar lämpar sig bäst om de kör sträckor på max en mil. Inte för att de inte kan köra längre, utan för att det då har gått åt så pass lite el att de går snabbt att ladda upp igen.

– En elbuss som kör en mil behöver laddas i sex–sju minuter. Bussarna står ju ofta lite längre än så vid ändhållplatserna, säger Johan Larsson.

De laddhybridbussar som kör i Sverige idag laddas upp via kabel eller laddningsstolpar. Men i Södertälje pågår nu ett projekt där elbussar kommer kunna laddas trådlöst vid ändhållplatsen.

– Bussen laddas genom att den körs över en laddplatta som sitter i marken vid ändhållplatsen. Sedan står den där i mellan fem till sju minuter. Elen förs över via ett luftgap, så chauffören behöver alltså inte gå ut utan laddningen sker samtidigt som passagerare stiger på och av, säger Nils-Gunnar Vågstedt, chef för hybridutveckling på Scania.

Projektet är ett samarbete mellan bland andra Scania, KTH och Södertälje kommun, och tanken är att elhybridbussen och hållplatsen ska vara på plats i juni 2016. Nils-Gunnar Vågstedt ser projektet som ett steg mot elektrifierade vägbanor, där bussen alltså laddas genom vägen medan den kör.

­– Det här är samma teknik som kan komma att användas för att elektrifiera hela vägar. Problemet är att det än så länge är för dyrt, säger han.

Scania tror liksom Volvo att el- och hybridbussar är framtiden. Enligt Nils-Gunnar Vågstedt satsar företaget nu ”enorma resurser” på utvecklingen av framförallt hybridbussar. Men trots det tror Nils-Gunnar Vågstedt att det kommer att dröja innan fordonsflottan är utbytt och fossilfri.

– Utvecklingen går i rasande takt, men det kommer ändå att ta ganska lång tid innan de här bussarna är så attraktiva att de kan konkurrera ut alla andra fordon, eftersom det inte är tillräckligt ekonomiskt attraktivt än så länge. Men i städer som har höga klimatambitioner kommer ändå allt större del av trafiken vara hybrider och elbussar, säger han.

Dieselfordon på väg bort

Det tror även Johan Larsson. Volvo bussars laddhybrider finns inte bara i Göteborg, utan i början av 2015 kommer de också ingå i Stockholms kollektivtrafik, och förra veckan började bussarna köra i Hamburg. Dessutom har en rad andra städer i världen visat intresse.

– Vi ser redan städer med krav att de ska vara fossilfria från 2020 eller 2025, och i vissa städer finns emissionsfria zoner. Där kan inte dieselbussar köra.

Johan Larsson menar att el- och laddhybridbussarna har så många fördelar att det borde vara självklart att låta dem bli en allt större del av kollektivtrafiken även i svenska städer.

– De öppnar upp för ett nytt sätt att tänka när du planerar din stad. En tyst buss kan du ta närmare människan, istället för att människan ska ta sig till bussen. Det går till och med att köra in inomhus, busstrafiken kan integreras med byggnader. Men den allra största vinsten är att de är så mycket bättre för klimatet.

Elbussar

• Elbussar har enbart elmotor, hybridbussar har en elmotor och en förbränningsmotor som laddar bilens batterier, laddhybridbussar har också el- och förbränningsmotor, men batterierna är större än i hybriderna och kan därmed köras längre sträckor på en laddning.

• År 2030 ska Sveriges fordonsflotta vara fossilfri (med det menas att utsläppen 2030 ska ha minskat med 80 procent sedan 2010)

• Nästan 90 procent av det bränsle som idag används till vägtransporter är av fossilt ursprung.

• 2011 stod inrikes transporter för 33 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Av detta står vägtrafiken för 93 procent.

• Utsläppen från vägtrafiken har ökat med fem procent sedan 1990, trots att utsläppet från personbilar har minskat.