Klimat.

2014-11-10 19:12
Brasilien befinner sig i dagsläget i något av en energikris, då vattenkraftverk står för en stor del av energiförsörjningen och landet har drabbats av en svår torka de senaste åren. Nu planerar Brasilien att bygga 31 stora solcellsparker. Bild: Osama Faisal/TT
Brasilien befinner sig i dagsläget i något av en energikris, då vattenkraftverk står för en stor del av energiförsörjningen och landet har drabbats av en svår torka de senaste åren. Nu planerar Brasilien att bygga 31 stora solcellsparker.

Boom för grön el i u-länder

Utvecklingsländer pekas ofta ut som miljöbovar – men den bilden stämmer inte. Utbyggnaden av förnybar energi växer nu snabbare i fattiga än i rika länder. Det visar en ny rapport från projektet Climate-scope. Rena energikällor blir allt mer ekonomiskt konkurrenskraftiga.
   – Det är glädjande siffror, säger Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Ett inte helt ovanligt påstående är att förnybar energi är något dyrt och därmed otillgängligt i fattigare utvecklingsländer, som ofta målas upp som klimatbovar. Men en nysläppt rapport från projektet Climatescope tycks snarare peka på motsatsen. Undersökningen har tittat på energiinvesteringar i 55 utvecklingsländer, och visar att kapaciteten förnybar energi ökade med 143 procent i dessa länder mellan åren 2008 och 2013. Motsvarande ökning i OECD-länderna under samma tidsperiod var bara 84 procent. Rent volymmässigt (mätt i antal gigawatt) ökade OECD-länderna dock mer, men gapet har minskat år för år.

– Att utvecklingsländerna ökar mer procentuellt beror ju delvis på att det redan finns en del förnybar energi på plats i OECD-länderna sedan tidigare. Därför blir den procentuella ökningen inte lika stor här. Men det är glädjande siffror, jag skulle vilja säga att utvecklingen går snabbare än väntat. Det är nog lite överraskande för vissa, säger Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet.

Ekonomiskt konkurrenskraftig

Lillian Alves är medarbetare på Bloomberg New Energy Finance i Latinamerika, och har varit med och tagit fram rapporten. Hon menar att det faktum att förnybar energi har blivit allt mer ekonomiskt konkurrenskraftigt har bidragit till utvecklingen.

– Vattenkraft har redan en stark prismässig konkurrenskraft gentemot traditionell energiproduktion i stora delar av världen. Och i många utvecklingsländer finns avsevärda naturresurser som gör de rena energiprojekten ännu mer konkurrenskraftiga. De länder vi har undersökt är växande ekonomier med stigande energibehov, och därför ökar deras kapacitet snabbare än i redan utvecklade länder, säger Lillian Alves.

”Det kommer bakslag”

Hon är övertygad om att trenden kommer att fortsätta.

– I takt med att den teknologi som möjliggör förnybar energi blir mer och mer konkurrenskraftig tror jag att vi kommer se fortsatta satsningar på detta område.

Thomas Sterner är dock lite mer försiktig i sin bedömning av hur framtiden ser ut.

– Det vore naivt att tro att det inte kommer bakslag. Så småningom dyker det upp nya problem som måste hanteras. Det behövs mer investeringar i teknologiska lösningar vad gäller exempelvis energilagring, och nya affärsmodeller, säger han.

Brasilien storsatsar på solel

Brasilien är ett av de länder som hamnar högt upp på Climatescopes lista över de som investerar i förnybar energi. Så sent som förra veckan tog landet ett kliv in i solcellsindustrin, i samband med en upphandling för projektering av 31 stora solcellsparker.

I Brasilien sker energiupphandlingar genom auktion, där myndigheten sätter ett maxpris på elen och företag därefter budar ner priset till den lägsta nivån de är redo att sälja för. Slutpriset landade på cirka 660 kronor per megawattimme.

– Det är ett av de lägsta prisen för solenergi i världen. Auktionen är en symbol inte bara för solenergins intåg i Brasilien, utan också för att ha varit en av de mest konkurrensbetonade någonsin, sa Mauricio Tolmasquim, chef för Brasiliens energiforskningsmyndighet, i samband med auktionen enligt Reuters.

Enligt preliminära beräkningar kommer de 31 solcellsparkerna – som ska vara färdiga år 2017 – att ha en kapacitet på omkring 1 000 megawatt. Det kan jämföras med Sverige, som förra året hade en solcellskapacitet på totalt 43,1 megawatt.

Energikris

Brasilien befinner sig i dagsläget i något av en energikris, då vattenkraftverk står för en stor del av energiförsörjningen. De senaste åren har landet nämligen drabbats av en svår torka, något som medfört att man tvingats tänka om och blanda upp energikällorna. Inför fredagens auktion hade myndigheterna särskilt anvisat bygget av solceller framför andra energikällor.

Växer snabbare än i OECD-länderna

Climatescope-rapporten analyserar 55 utvecklingsländer i Afrika, Asien, Latinamerika och Karibien utifrån deras förmåga att attrahera kapital till förnybar energi, och vad länderna har åstadkommit hittills.

Av rapporten framgår att de 55 utvecklingsländerna ökade sin kapacitet i förnybar energi med 142 gigawatt mellan åren 2008 och 2013, motsvarande en ökning på 143 procent. I OECD-länderna ökade kapaciteten med 213 gigawatt inom samma tidsram, motsvarande en ökning på 84 procent.

Rapporten har tagits fram i ett samarbete mellan Multilateral Investment Fund, UK Department for International Development, Power Africa och Bloomberg New Energy Finance.