Klimat.

2014-09-08 15:52
”Man vågar inte ha med avgifter för lastbilar, alltså kilometerskatt, trots att de står för betydande utsläpp”, säger Svante Axelsson på Naturskyddsföreningen om alliansens miljöbilspaket.  Bild: Koji Sasahara/AP
”Man vågar inte ha med avgifter för lastbilar, alltså kilometerskatt, trots att de står för betydande utsläpp”, säger Svante Axelsson på Naturskyddsföreningen om alliansens miljöbilspaket.

"Alliansens miljöbilspaket är helt otillräckligt"

Den tunga trafiken står för en allt större del av koldioxidutsläppen – sedan 1990 har utsläppen ökat med nästan 50 procent.
   Trots det har alliansen skrotat planen på miljöpremie för lastbilar. Därmed kommer målet om en fossilfri fordonsflotta inte nås.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Nyligen släppte alliansen sitt miljöbilspaket. Med hjälp av det ska målet om en fossilfri fordonspark år 2030 nås. Men det kommer det inte att göra, menar Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

– Det är helt otillräckligt, det krävs en helt annan palett av åtgärder. I vanlig ordning vågar inte alliansen utnyttja principen att förorenarna ska betala, säger han.

Han menar att paketets huvudsakliga förslag, att införa ett belönings- och bestraffningssystem, egentligen bara är ett bonussystem. I vanliga fall innebär systemet att den som köper en bränslekrävande bil får betala en avgift vid köpet, medan miljöbilsköparen får en bonus. Här ser det annorlunda ut. Avgiften är utbytt mot en höjd fordonsskatt.

– Ska det fungera krävs det en synlig avgift när man köper en ny bil. En höjd skatt får inte alls samma effekt. Och dessutom vågar man inte ha med avgifter för lastbilar, alltså kilometerskatt, trots att de står för betydande utsläpp, säger han.

”En stor besvikelse”

Han menar att en förutsättning för att få en fossiloberoende fordonsflotta är att även lastbilstrafiken ställs om. Den har de senaste decennierna stått för en allt större del av koldioxidutsläppen. Sedan 1990 har utsläppen från den tunga trafiken ökat med 44 procent eftersom allt fler transporter görs med lastbil. Även Mattias Goldmann, vd på Fores och en av de drivande bakom 2030-sekretariatet, som jobbar för att Sverige ska nå en fossilfri fordonsflotta 2030, menar att det inte går att bortse från den tunga trafiken.

– Det är en stor besvikelse att det inte finns med i planen. Liksom att man helt bortsett från det som handlar om beteende, hur vi ska använda bilen mindre. Vi hade önskat att de skulle ta ett större grepp. Den tunga trafiken spelar en stor och växande roll, och om inte utvecklingen vänder och deras utsläpp minskar blir det svårt att nå målet, säger han.

Även Centerpartiet som är de som drivit frågan om alliansens miljöbilspaket hade först med lastbilar i sitt förslag. De menade att det behövs styrmedel för att fasa in miljövänligare lastbilar och föreslog en premie. Och dessutom ”incitament till att tanka förnybart”.

– En premie och till exempel en kilometerskatt hade absolut kunnat göra skillnad. Nu får vi hoppas att det här bara är början, att den tunga trafiken tas med i ett senare förslag, säger Mattias Goldmann.

Förändrad stadsplanering krävs

För snart ett år sedan presenterades den statliga utredningen ”Fossilfrihet på väg”. Även här menar utredarna att utsläppen från den tunga trafiken måste minska om fordonsflottan ska kunna bli fossilfri (med fossilfri menas visserligen att utsläppet 2030 ska ha minskat med 80 procent sedan 2010). Rapportutredaren och energiprofessorn Thomas B Johansson saknar inte bara den tunga trafiken i alliansens förslag.

– En stor del av vår utredning handlade också om samhällsutbyggnad och stadsplanering, hur man kan göra för att minska beroendet av fordon, och få en infrastruktur där vi flyttar över transporter från vägen till järnvägen, säger han.

Han har själv inte läst alliansens förslag, men menar precis som Mattias Goldmann att det krävs åtgärder på många nivåer för att nå målen. Att få fler elbilar ser han som ett steg på vägen.

– Där tror jag att ett bonus/malussystem kan få stor effekt, säger han.

Men Svante Axelsson är skeptisk.

– Det kan ha stor betydelse, men inte som det är utformat nu.

Alliansens miljöbilspaket

• Ett bonus/malussystem (belöning- och bestraffningssystem) ska utredas. Miljöbilar premieras, medan ineffektiva fordon som drivs med fossila bränslen får högre fordonsskatt.

• Supermiljöbilspremien förlängs tills dess att bonus/malussystemet är på plats. Vid köp av laddhybrider ges en premie på 40 000 kronor och rena elbilar 55 000 kronor.

• Investeringsstöd för att bygga laddstationer för elbilar ska ge 10 000 nya laddstolpar.

• Förslagen beräknas kosta 805 miljoner kronor fram till år 2018, där laddstolpar står för 300 miljoner och supermiljöbilspremie för 505 miljoner.

• I våras beslutade regeringen att satsa 155 miljarder kronor på drift och underhåll av statliga vägar fram till 2025.

Vägtrafiken

• Nästan 90 procent av det bränsle som idag används till vägtransporter är av fossilt ursprung.

• 2011 stod inrikes transporter för 33 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Av detta står vägtrafiken för 93 procent.

• Utsläppen från personbilar har minskat med 14 procent sedan 1990, och utsläppen från tung trafik har ökat med 44 procent under samma tid.

• 1990 släppte den tunga trafiken ut 3 miljoner ton koldioxidekvivalenter, mot 4,31 miljoner ton 2012.