Inrikes.

2020-10-26 16:04
Utredaren Gudmund Toijer presenterar sin utredning. Bild: Fredrik Sandberg/TT
Utredaren Gudmund Toijer presenterar sin utredning.
Puffetikett
Dagens ETC

Remissinstanser sågar las-utredningen

Ökad oro bland anställda, risk att äldre blir utan jobb, och försämrad anställningstrygghet. Det är några av farhågorna remissinstanserna ser om las-utredningen blir verklighet. Andra är dock positiva till stora delar av förslaget – inte minst Svenskt Näringsliv.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Sedan i somras har den så kallade Toijer-utredningen debatterats flitigt – utredningen som kan ligga till grund för en helt förändrad arbetsrätt, om inte arbetsmarknadens parter själva lyckas förhandla fram nya regler. Nu har också remissinstanserna lämnat in sina synpunkter, och bland dem som tycker till går åsikterna isär. Fackförbund som Lärarnas riksförbund och Läkarförbundet är starkt kritiska, framförallt till att utredningen föreslår nya turordningsregler där fem personer ska kunna undantas istället för två. Det innebär enligt fackförbunden kraftiga försämringar för anställningstryggheten.

Arbetsmiljöverket är av de remissinsatser som inte tar ställning till om utredningen bör antas eller inte, men de ser ändå uppenbara risker för arbetsmiljön.

– Vi ser en risk för ökad oro för uppsägningar när nya regler om arbetsvillkor införs, och det påverkar arbetsmiljön negativt, särskilt om arbetsgivaren inte kan svara på den oron, säger Johanna Ingemansson Christiansson, jurist på Arbetsmiljöverket.

En annan tung remissinstans, IAFU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiskt utvärdering, är tydligare i sina ställningstaganden. Inte minst när det gäller turordningsreglerna. De är emot utredningens förslag att utöka undantagen eftersom lite tyder på att det har någon effekt:


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

"Den tillgängliga forskningen visar på små om ens några substantiella arbetsmarknadseffekter av hur många anställda som omfattas av undantagsregeln”, skriver generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson.

Balansen rubbas

Även Lunds universitet och Luleå universitet hänvisar till forskningen i sina svar – lite talar för att en ändring av turordningsreglerna skulle leda till fler arbetstillfällen. Istället blir effekten att balansen mellan arbetsgivaren och arbetstagarens intressen rubbas. Luleå universitet menar också att vissa grupper riskerar att drabbas hårdare:

”Förslaget kan få till konsekvens att arbetstagare med lång anställningstid och därmed högre ålder, arbetstagare med föråldrad kunskap, lågutbildade eller arbetstagare med lägre produktivitet riskerar att sägas upp i högre grad jämfört med gällande rätt”, skriver Ruth Mannelqvist, professor vid Luleå universitet.

Svenskt näringsliv: Stor förbättring

När Svenskt Näringsliv slutligen lämnade in sitt remissvar igår var grundinställningen inte särskilt överraskande – mycket i utredningen är bra, om än inte allt.

– Toijerutredningen tog endast sikte på en begränsad del av regelverket på arbetsmarknaden. Förslagen rör därför endast delar av problemen på arbetsmarknaden. En del av förslagen i utredningen är bra, en del mindre bra. Sammantaget väger de positiva delarna över, säger Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv, i ett pressmeddelande.

Svenskt Näringsliv tycker att de ökade avstegen från turordningsreglerna är ”en stor förbättring jämfört med dagens situation”, likaså att driftsenheter inte ska kunna slås ihop. Förslaget om att arbetsgivaren ska få utökade skyldigheter att ge kompetensutveckling är de dock emot, likaså de utökade rättigheterna till företrädesrätt för de som har en allmän visstidsanställning.

Tjänstemännens centralorganisation, TCO, riktar också kritik mot las-utredningen. De avstyrker hela förslaget och varnar för ”en mängd negativa effekter inte bara för arbetstagaren utan för den svenska arbetsmarknadens funktion”, något som tidningen Arbetsvärlden rapporterar.