Inrikes.

2020-07-08 13:30
  • Ivos generaldirektör Sofia Wallström presenterade myndighetens granskning av äldrevården under tisdagen. Foto: TT/Ali Lorestani
    Ivos generaldirektör Sofia Wallström presenterade myndighetens granskning av äldrevården under tisdagen.
  • ”Många barn och makar orkar inte göra en IVO-anmälan så jag är helt övertygad om att det här bara är toppen av ett isberg”, säger Yngve Gustafson. Foto: Mattias Pettersson
    ”Många barn och makar orkar inte göra en IVO-anmälan så jag är helt övertygad om att det här bara är toppen av ett isberg”, säger Yngve Gustafson.
Puffetikett
Dagens ETC

Professor sågar Ivos krisrapport om äldrevården: Verkligheten är värre

Den nyinkomna Ivo-rapporten visade på oerhört allvarliga brister inom äldrevården under coronapandemin. Samtidigt menar geriatrikprofessorn Yngve Gustafson att den metod som Ivo använder i undersökningen är otillräcklig och att situationen egentligen ser mycket värre ut.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Sedan i maj har 4 400 riskupplysningar lämnats in till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). En tredjedel av dem har kunnat relateras till covid-19 och 171 har bedömts ha hög allvarlighetsgrad. Yngve Gustafson är geriatrikprofessor vid Umeås universitet. Han förvånas inte när han tar del av Ivo-rapportens siffror. Han har fått hundratals samtal från anhöriga som berättat om missförhållanden de stött på i äldrevården under smittspridningen av covid-19. Han bedömer att de 4400 riskupplysningarna ger en fingervisning om bristerna, men att läget ute i kommunerna troligen är mycket allvarligare än så.

– Många barn och makar orkar inte göra en IVO-anmälan så jag är helt övertygad om att det här bara är toppen av ett isberg, säger Yngve Gustafson.

Han ser också otillräckligheter i själva metoden som använts i rapporten:

– De har intervjuat ytterst ansvariga på äldreboenden, masar (medicinskt ansvarig sjuksköterska, reds. anm) och chefer i kommunen. Då får man det svar man kan vänta sig. Därför är det anmärkningsvärt att de ändå hittat så många allvarliga brister. Om man istället hade intervjuat undersköterskor och anhöriga skulle man få oändligt mycket värre siffror.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Brister i utbildning

Enligt Gustafson grundar sig bristerna bland annat i att personal på äldreboenden inte är medicinskt utbildad, att även många chefer saknar medicinsk kunskap och att man i Sverige arbetade helt utan skyddsutrustning under den första månaden av coronasmittan, vilket fick förödande konsekvenser.

– Det var först tre månader efter de första smittofallen som personal började använda munskydd under sina visir. De står ofta lutade över patienter och borstar tänder exempelvis. Det är ingen “rocket science” detta, varför har man munskydd i operationssalar? Det är för att inte sprida bakterier och virus. Tänk om en kirurg skulle skita i munskydd, det skulle få katastrofala konsekvenser, precis som det har fått på äldreboendena.

”Hundratals har dött i onödan”

Men det grövsta misstaget enligt Yngve Gustafson är att man använde palliativ vård som en generell metod efter rekommendationer från Socialstyrelsen.

– Från Socialstyrelsens sida meddelades att det inte behövdes någon individuell bedömning och man kunde alltså ordinera  behandling via telefon. Sedan har de backat och sagt att de inte menade att det skulle gå till så. Men flera regioner har tillämpat metoden. Det är en skandal för allt vad man kan kalla läkaretik.

–  I vissa fall har anhöriga förstått att det inte handlar om covid-19 utan en urinvägsinfektion som kan behandlas med antibiotika, men har istället fått palliativ vård. Det är många hundra som har dött i onödan och jag tror ingen kommer att ställas till svars.

Många undernärda

Effektiviseringar och nedskärningar på den medicinska kompetensen i kommunerna har varit ett problem i äldrevården under många år, förklarar han. Ett annat stort bekymmer som bidrar till de stora dödstalen i covid-19 handlar enligt Yngve Gustafson om att så många äldre är undernärda.

– Det gör att de får ett sämre immunförsvar och dör av vilket virus som helst. Det hade varit en sådan elementär åtgärd att ge näringstillskott för att stärka motståndskraften hos äldre, men jag har inte hört om ett enda äldreboende som ger näringsdropp. Man blir fruktansvärt ledsen av att vi har en sådan bristfällig äldrevård i Sverige. Respekten för äldres liv har devalverat, säger han.

IVO-rapporten i siffror

1700 äldreboenden ingår i granskningen.

340 intervjuer har gjorts med sjukpersonal och ansvariga.

91 av landets äldreboenden fastslås ha brister, vissa av dem allvarliga.

Sju av tio dödsfall på äldreboendena har skett i 40 kommuner.

4 400 riskupplysningar har lämnats in sen i maj, en tredjedel av dessa har kunnat relaterats till covid-19. Av dessa har 171 haft hög allvarlighetsgrad.