Inrikes.

2020-10-19 11:33
Svenskarnas alkohol- konsumtion har minskat visar en ny studie från Centralförbundet  för alkohol- och  narkotikaupplysning. Bild: Christine Olsson/TT
Svenskarnas alkohol- konsumtion har minskat visar en ny studie från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
Puffetikett
Dagens ETC

Ny undersökning: Svenskarna dricker allt mindre

Alkoholkonsumtionen har sjunkit med en femtedel sedan 2004. Det beror inte på att färre svenskar dricker, utan på att volymerna har minskat. Det visar en ny undersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

”Det här är väldigt bra för folkhälsan”, säger Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

De senaste 15 åren har svenskarnas sammanlagda alkoholkonsumtion minskat med omkring en femtedel, eller 20 procent, enligt rapporten ”Självrapporterade alkoholvanor i Sverige 2004–2019”, från CAN.

– Det är framförallt männens alkoholkonsumtion som har minskat sedan 2004 medan kvinnornas konsumtion ligger kvar på ungefär samma nivåer som tidigare, säger Ulf Guttormsson.

Skillnader i konsumtion

Enligt självuppskattningen tycks det också ha skett en utjämning mellan såväl åldersgrupper som olika regioner i landet vad avser mängden i drickandet.

Men skillnaderna kvarstår ändå. Folk dricker som allra mest i Stockholmsregionen, medan alkoholkonsumtionen på årsbasis är betydligt mindre (och lägst i landet) i Norrbotten – här dricker man enbart två tredjedelar av det som stockholmarna konsumerar inom loppet av ett år. Den enkla förklaringen till skillnaderna i alkoholkonsumtionen mellan olika landsdelar är enligt CAN att folk dricker mer i tätbefolkade kommuner än i landsbygdskommuner. Undantaget som tas upp i undersökningen är landsbygdskommuner med mycket turister, de liknar mer de större städerna vad avser alkoholvanorna.

Nedgång på 20 procent

Men framförallt ser man alltså en generell nedgång på omkring 20 procent i alkoholkonsumtionen, vad avser samtliga befolkningsgrupper, i hela landet.

– Sedan 2004 har skillnaderna mellan olika typer av kommuner minskat. Förändringen består framförallt av nedgångar i storstäderna, säger Ulf Guttormsson.       

– Vi ser också att det inte är färre som dricker, utan den andelen ligger kvar på runt 80 procent. Det är snarare volymen när man dricker som har förändrats, vilket är väldigt bra ur ett folkhälsoperspektiv.      

Vad tror man är orsaken till nedgången?

– Det finns inget enkelt svar på den frågan, men om vi tittar på de skolundersökningar som vi också gör, kan vi se att alkoholkonsumtionen har sjunkit rätt kraftigt bland tonåringar under hela 2000-talet, något som är en del av en internationell trend. Det i sin tur påverkar dessa ungdomar även när de kommer upp i 20 och 30-årsåldern, eftersom tonåren är så pass formativa för individens utveckling. 

Vi ser samtidigt något av en normalisering av cannabis- och kokainanvändandet. Kan det vara en bidragande orsak till nedgången i alkoholkonsumtionen?

– Ja, det kan ha en viss inverkan, men på marginalen i så fall, eftersom det trots allt är väldigt få som regelbundet nyttjar narkotika, i jämförelse med alkohol. Våra undersökningar visar dessutom att de ungdomar som nyttjar cannabis eller kokain också dricker betydligt mer. Det är ganska få som enbart använder narkotika, även om det förekommer, säger Ulf Guttormsson.

Fakta om undersökningen

CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) har under 2019 frågat närmare 6 000 personer över hela landet om deras alkoholvanor.