Inrikes.

2020-10-22 08:30
Bild: Anders Wiklund/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Lättade restriktioner för äldre över 70 år – får samma råd som andra

Ändrade coronaråd för äldre – ska följa samma rekommendationer som övriga befolkningen. Det meddelar regeringen och Folkhälsomyndigheten vid en pressträff.

De särskilda råd som har gällt för äldre personer över 70 år under coronapandemin slopas. Det meddelar socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson vid en pressträff.

Tidigare har personer över 70 år bland annat rekommenderats att undvika kollektivtrafiken, undvika att handla i butiker och begränsa fysiska kontakter. Nu kommer samma allmänna råd som ges till övriga befolkningen att gälla även äldre.

– Men det gäller alltså fortfarande att undvika att utsätta sig själv och andra för fara. Vardagen kan inte vara på samma sätt som före pandemin, men det går att anpassa sig, säger Lena Hallengren.

Enligt Johan Carlson har personer över 70 år tagit ett enormt stort ansvar i pandemin.

– Effekterna av detta ansvarstagande har lett till en minskad sjuklighet och att ett stort antal liv har räddats. Men det är inte rimligt att riskgruppen ska bära ett så stort ansvar. Vi kan också se att de psykiska konsekvenserna för denna grupp har förvärrats, säger Johan Carlson.

Christina Tallberg, ordförande för Pensionärernas riksorganisation PRO, välkomnar beskedet från Folkhälsomyndigheten. 

– Vi hälsar med tillfredsställelse att rekommendationerna nu blir generella. Inte minst för att det nu blir tydligt att det är allas ansvar oavsett ålder att agera ansvarsfullt och bidra till att smittspridningen stoppas, säger hon.

Att Folkhälsomyndigheten nu lyfter isoleringsbördan från de äldres axlar tror hon också har skett under påverkan från just PRO, som påmint myndigheten om att de äldre inte är en homogen grupp, att det finns de som är pigga och de som är mer i riskzonen och att den psykiska ohälsan faktiskt ökat.

Tycker du att restriktionerna borde lyfts tidigare?

– Jag har respekt för att det är en svår situation. Frågan var ju uppe redan i maj och vi trodde då att vi äldre skulle få slippa isoleringen redan under sommaren, och många blev besvikna när det inte blev så, säger Christina Tallberg.

– Det viktiga nu är ändå att vi inte längre behöver bära hela ansvaret, inte minst med tanke på solidariteten med oss äldre.