Inrikes.

2020-10-09 08:45
Em Petersson, WWF och Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen är kritiska mot skuggbudgetarna. Bilder: TT / Press
Em Petersson, WWF och Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen är kritiska mot skuggbudgetarna.
Puffetikett
Dagens ETC

Kritikstorm från miljörörelsen mot budgetar från M, KD och SD

Miljörörelsen ser med oro på flera av förslagen i partiernas skuggbudgetar.

– Att öka klimatskadliga subventioner när vi snabbt måste ställa om transportsektorn är oansvarigt, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

När Niklas Wykman, Moderaternas skattepolitiska talesperson, nyligen presenterade partiets förslag om att sänka skatten på bensin och diesel med motsvarande en krona haglade kritik från både höger och vänster. ”Moderaterna vill vara de vuxna i rummet, men i klimatpolitiken blir de dumpopulister”, skrev Expressens ledarsida.

Den forna allianskollegan Centerpartiet – som av M anklagas för att svika landsbygdsborna genom att stödja regeringens transportpolitik – kontrade med att Moderaternas förslag varken gynnar landsbygden eller klimatet. ”Mest pengar går till storstäderna med omkrets. Det är där det körs mest”, twittrade Rickard Nordin, partiets miljö- och klimatpolitiska talesperson.

Ett parti som däremot inte protesterar mot sänkta bränsleskatter är SD som, liksom samtliga oppositionspartier utanför regeringssamarbetet, nyligen presenterat sin skuggbudget. Partiet anser att hela indexuppräkningen på bensin- och dieselskatten ska avskaffas eftersom den gjort att ”bensin- och dieselpriserna byggs upp till skyhöga nivåer”.

Det här slår, enligt partiet, hårt mot ”strävsamma människor i alla samhällsskikt, inte minst på landsbygden”. SD vill även att hela bonus-malus-systemet för personbilar ska skrotas. Så långt går inte M och KD, däremot säger de nej till hela eller delar av regeringens föreslagna skärpningar av bonus-malus i höstbudgeten.

”Oacceptabelt”

Miljörörelsen är starkt kritisk till förslagen om sänkta bränsleskatter.

– Att sänka koldioxidskatten när vi vet att det är akut bråttom att öka tempot i klimatomställningen är oacceptabelt. Det är inte med klimatskadliga subventioner vi ska göra omställningen rättvis för alla, utan genom att satsa på att tillgängliggöra alternativen. Bonus-malus är ett smart och självfinansierande sätt att styra mot en bättre fordonspark och göra bilar med lägre utsläpp tillgängliga för fler, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Även WWF Sverige ser budgetförslagen som ”mycket problematiska”.

– Om Sverige ska nå klimatmålen till 2045 krävs stora utsläppsminskningar inom just transportsektorn, och då kan vi inte sänka bränsleskatten. Här tycker vi att det är viktigt att lyssna på konjunkturinstitutet, som lyfter just bränsleskatten som ett centralt styrmedel om det är tillräckligt högt, säger Em Petersson, ansvarig för samhällspolitik på WWF.

Vill ta bort flygskatten

Samsynen mellan M, KD och SD gäller även andra budgetposter kopplade till miljö och klimat, visar Dagens ETC:s genomgång. Både M och SD framhåller att regeringen lägger stora pengar på så kallad ”symbolpolitik” med obefintlig eller liten miljö- och klimatnytta. Istället vill de att mer pengar ska satsas på investeringar utomlands. I Sverige ska såväl flygskatten som skatten på plastpåsar skrotas. KD vill i sin budget pausa flygskatten under 2021.

– Det finns givetvis mer och mindre effektiva satsningar i regeringsbudgeten, och mycket mer måste göras. Men att öka flygets klimatskadliga subventioner i en tid när vi vet att vi kraftigt behöver minska utsläppen och ställa om transportsektorn är oansvarigt, kommenterar Johanna Sandahl.

Em Petersson lyfter fram problemen med att som M använda satsningar i andra länder, i detta fall klimatbistånd, som argument för skära ner på åtgärder på hemmaplan.

– Klimat- och miljöfrågorna är inget som kan lösas någon annanstans, alla länder måste ta sitt ansvar. Det behövs mer och kraftigare åtgärder i Sverige – inte mindre, säger hen.

V satsar mest

En jämförelse mellan oppositionspartiernas anslag i utgiftsposten ”allmän miljö och naturvård” visar på stora skillnader. Vänsterpartiet vill satsa mest – 1,5 miljarder mer än regeringen som totalt anslår 16 miljarder kronor. KD och SD vill däremot skära kraftigt i den här delen av budgeten. SD vill minska anslagen med nästan sex miljarder kronor och KD med 2,3 miljarder. Båda partierna sparar in på skydd av värdefull natur samt posten klimatinvesteringar.

– Vi vet att förlusten av biologisk mångfald går i rasande takt och därför är det väldigt oroande att flera skuggbudgetar innehåller stora minskningar när det gäller skydd och skötsel av värdefull natur, säger Em Petersson.

Kärnkraft delar

Kärnkraftsfrågan avspeglar sig i budgetarna. M, SD och KD vill att Sverige avbryter avvecklingen och istället satsar på en utbyggnad av kärnkraft. Vänsterpartiet säger dock, som enda oppositionsparti, nej till mer kärnkraft i energisystemet.

– Vi ser inte att kärnkraften har någon framtid, av väldigt många olika skäl. Förnybar energi är så mycket billigare att investera i och det går även att bygga ut fortare, säger Jens Holm, Vänsterpartiets klimattalesperson.
I det resonemanget får han stöd från stora delar av miljörörelsen.

– Det har forskats i decennier på fjärde generationens kärnkraft utan större framgång. Att Sverige lägger några hundra miljoner ytterligare på det gör nog knappast någon skillnad. Vi är övertygade om att pengarna kan göra större nytta på annat sätt, säger Johanna Sandahl.

Beröm för cykelsatsning

Det finns dock ett antal förslag i högerpartiernas skuggbudgetar som får tummen upp av miljörörelsen. Em Petersson nämner exempelvis att KD vill satsa mer ökat cyklande, något organisationen efterfrågat.

– Men i det stora hela hade vi önskat betydligt mer ambitiösa skuggbudgetar från partierna, även om V har flera bra förslag på miljö- och klimatområdet. Generellt behöver både regeringen och oppositionspartierna växla upp om vi ska nå klimatmålen.

Läs vidare på nästa sida: Vad vill oppositionspartierna i klimatfrågan?

Bonus-malus

Bonus-malus ska öka incitamenten att köpa nollutsläppande bilar och på så vis bidra till ett successivt utbytande av fordonsparken.

Bilar med låga utsläpp ger en klimatbonus medan nya bilar med stor klimatpåverkan istället får en förhöjd fordonsskatt under tre år.