Inrikes.

2020-07-07 08:00
Socialminister Lena Hallengren och IVO:s generaldirektör Sofia Wallström. Foto: Ali Lorestani/TT
Socialminister Lena Hallengren och IVO:s generaldirektör Sofia Wallström.
Puffetikett
Dagens ETC

Ivo-rapport: Allvarliga brister vid 91 boenden

Nära hälften av alla som dött i covid-19 i Sverige bodde på ett äldreboende. Det visar en färsk granskning från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Och 40 svenska kommuner står för nästan sju av tio dödsfall.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, fick den 16 april ett särskilt uppdrag att granska vården under pandemin. Syftet med tillsynen har varit att undersöka om personer som bor på äldreboende får adekvat vård under pågående pandemi. Granskningen initierades efter att medierna, däribland Dagens ETC, hade rapporterat att allvarligt insjuknade äldre inte fått tillgång till syrgastillskott.

Sedan den 16 april har det genomförts en fördjupad tillsyn av 1700 äldreboenden. Resultatet av granskningen presenterades på en presskonferens på tisdagen.

Får inte träffa läkare

Ett av de mest slående resultaten är att brister och allvarliga risker upptäckts vid hela 91 av landets äldreboenden.

En förekommande brist är, vilket Dagens ETC tidigare har avslöjat, att det är vanligt att äldre covid-19-sjuka inte får individuell bedömning av läkare.

– Man har gjort en generell bedömning som visat sig inte vara det som den här personen behöver. Man kanske inte har gjort någon bedömning alls, man har inte fått kontakt med läkare eller så har det under någon fas av pandemin funnits instruktioner om att man inte gör individuella bedömningar och personer har då råkat illa ut, säger Ivos generaldirektör Sofia Wallström vid presskonferensen.

Vid dessa 91 boenden kommer Ivo att gå vidare med journalgranskning.

Koncentrerat till 40 kommuner

Rapporten visar också att hela sju av tio dödsfall på äldreboendena har skett i 40 svenska kommuner.

Enligt Wallström har 40 procent av dessa särskilt drabbade kommuner angett att man inte har fullständiga förutsättningar för att kunna ge en sjuk person en individuell bedömning och därefter utföra vård efter den.

Enligt rapporten har det också strömmat in riskanmälningar till inspektionen under pandemin. Sedan i maj har 4 400 riskupplysningar lämnats in – en tredjedel av dem relaterade till covid-19. Av dessa har 171 bedömts ha hög allvarlighetsgrad.

– Äldreomsorgen har stuckit ut i vår nationella riskbild under en längre tid, säger Sofia Wallström.

I granskningen har myndigheten pratat med hälso- och sjukvårdsdirektörer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor eller motsvarande från alla kommuner. Totalt handlar det om 340 intervjuer.

Pressträffen finns att se i spelaren här under.Rapporten i siffror

1700 äldreboenden ingår i granskningen.

340 intervjuer har gjorts med sjukpersonal och ansvariga.

91 av landets äldreboenden fastslås ha brister, vissa av dem allvarliga.

70 procent av dödsfallen på äldreboendena har skett i 40 kommuner.

4 400 riskupplysningar har lämnats in sen i maj, en tredjedel av dessa har kunnat relaterats till covid-19. 171 har haft hög allvarlighetsgrad.