Granskning.

2020-05-15 06:00
Bild: Evgeniy Maloletka/AP/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Hårdare riktlinjer för syrgas i Stockholm

Region Stockholms riktlinjer för vilka patienter från äldreboenden som ska ges syrgas är mer restriktiva än Socialstyrelsens.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Läser man Region Stockholms riktlinjer för ”Syrgasbehandling vid konstaterad covid-19 hos patienter på SÄBO”, särskilt boende för äldre, blir det tydligt att det inte slösas med syre i denna grupp.

Syrgas ska, enligt Region Stockholms riktlinjer, aldrig ges palliativt, till skillnad från Socialstyrelsens rekommendation om att prova det i en timme för att se om det ger effekt.

Men för coronapatienter på äldreboenden som inte är i livets slutskede är syrgasbehandling inte heller given. För riktlinjerna om syrgas är nära kopplade till regionens regelverk om medicinska prioriteringar för patienter på särskilda boenden för äldre. I dokumentet finns flera hänvisningar till vårdprioriteringsstrategin för denna grupp. Där ger man exempel på vilka patienter som man kan ge syrgasbehandling mot covid-19.

”Det kan t ex handla om patienter som befinner sig på korttidsboende med tillfällig sjukdom eller tillfällig försämring av kronisk sjukdom och är hypoxiska (har syrebrist, reds. anm.) pga covid-19.”, enligt dokumentet.

Anledningen är enligt Fredrik Sandlund, verksamhetschef på Region Stockholm som har varit med att ta fram riktlinjerna, att till skillnad från på särskilda boenden för äldre så är ofta de som bor på korttidsboenden friskare personer som endast är där tillfälligt:

– På ett sånt boende är det en lite annan patientmix.

Ska man tolka det som att patienter i en sån mix överlag har ett bättre hälsotillstånd än på vanliga äldreboenden?

– Det kan man säga.

Till dem ska man alltså ge syrgas?

– Det finns fler individer som skulle vara lämpliga för syrgas på ett korttidsboende än på ett vanligt särskilt boende. Det man ska komma ihåg med syrgas är att den sköra äldre ska kunna klara av att ha syrgas, det är ganska jobbigt att ha en grimma eller mask, särskilt om man har demens.

Togs bort 2006

Man ska göra en individuell bedömning, säger Fredrik Sandlund till Dagens ETC. Men:

– Grundinställningen är att vi har att göra med en patientgrupp som är väldigt skör och som vi ogärna förflyttar till en annan vårdnivå, om vi inte ser att det ganska säkert skapar en nytta för den här sköra äldre.

Syrgas som läkemedel fanns fram till ungefär 2006 på alla äldreboenden. I dag finns varken syrgas eller, i de flesta fall, tillräcklig kompetens för att hantera syrgaskoncentratorer på plats, förklarar Fredrik Sandlund. För att få syrgas vid covid-19 måste patienter på äldreboenden antingen skickas till sjukhus eller få syrgas på plats från ett mobilt team för Avancerad sjukvård i hemmet. Hur många ASIH-insatser med syrgas som gjorts på boendena i Stockholm vet inte Fredrik Sandlund. Inte heller Christoffer Bernsköld, enhetschef för allmänmedicin och geriatrik på hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm, kan svara på frågan.

Stefan Amér, vd för Familjeläkarna, menar att hans läkare ordinerat insatser från ASIH i ett hundratal fall i regionen.