Dagens ETC granskar.

2020-10-13 09:37
Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Här är mäklarna som döms för grova brott – kraftig ökning av anmälningar

Antalet anmälningar mot mäklare ökar stort. Hittills i år har 845 anmälningar inkommit till FMI – nära en tredubbling på sex års tid. Flest anmäler för lockpriser, men bland de mäklare som har fått sin registrering återkallad senaste året finns personer dömda för grovt bedrägeri, sexuellt ofredande och misshandel.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Under september i år såldes 13 000 bostadsrätter i Sverige, rekordmånga enligt Svensk Mäklarstatistik. Samtidigt som försäljningen ökar och bostadspriserna fortsätter stiga slår också antalet anmälningar mot mäklare nya rekord.

Om en konsument anser att en mäklare inte har fullgjort sitt jobb korrekt, eller brustit i förtroende på något sätt, så kan kunden anmäla mäklaren till Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, tillsynsmyndigheten som kontrollerar alla svenska fastighetsmäklare och utför disciplinära åtgärder. 

Hittills i år, från januari till september, har 845 anmälningar mot mäklare kommit in till FMI, visar ny statistik som Dagens ETC gått igenom.

Det är en kraftig ökning jämfört med de senaste åren. 

2014 gjordes 303 anmälningar, därefter har det ökat successivt för varje år till 587 i fjol.

När året är slut räknar FMI med att det kommer bli över 1 000 stycken. 

Nästan hälften av anmälningarna, 402 stycken, handlar om lockpriser – de allra flesta i Stockholmsområdet.

– Jag tror att det beror på en kombination av att priserna har gått upp under en osäker period där man under pandemin inte visste om priserna skulle gå upp eller ner. Det har lett till att det är svårt att sätta pris för mäklarna. Men också att det finns en ökad medvetenhet hos konsumenterna, eftersom det här har varit flitigt omskrivet under några år nu. Det är många konsumenter som stör sig på att bostäderna läggs ut till för lågt pris,  säger Anders Astonsson, kommunikationsansvarig på Fastighetsmäklarinspektionen.

”Inte tillräckliga kunskaper”

Björn Wellhagen är vd på Mäklarsamfundet, branschorganisationen som samlar över 80 procent av Sveriges drygt 7 000 fastighetsmäklare.

Han oroas inte över det ökade antalet anmälningar till FMI. 

– Runt två tredjedelar av anmälningarna skrivs av för att det inte finns fog för de klagomål som tas upp. Man har blivit missnöjd på något sätt i sin affär och tror att det är mäklarens fel, men det visar sig att det inte har med mäklaren att göra utan att man inte vet speciellt mycket om hur en bostadsaffär går till, vilket beror på att man inte gör det så ofta. Att köpa eller sälja en bostad är ju en sällanköps-affär, något man bara gör ett fåtal gånger i livet. Många har inte tillräcklig kunskap om hur affären går till, säger han. 

– Det är en väldigt liten andel av alla affärer som leder till anmälningar. Av 160 000 bostadsaffärer leder drygt 500 till anmälningar, det är några få promille. 


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Utpressning och misshandel

Hittills i år har 100 av de 845 anmälningarna lett till någon form av påföljd från Fastighetsmäklarinspektionen.

Tolv anmälningar har lett till den lägsta påföljden erinran, 68 stycken har lett till varningar och 20 har resulterat i den hårdaste påföljden: en återkallelse, vilket innebär att personen förlorar sin registrering och inte får arbeta vidare som mäklare.

I fallen med återkallelse handlar en del om slarv med att betala in årsavgiften, medan andra har betydligt allvarligare orsaker, där FMI har beslutat att återkalla mäklarens registrering med hänvisning till personens redbarhet och lämplighet som mäklare.

Dagens ETC har gått igenom det senaste årets beslut och hittat flera uppseendeväckande fall. Det rör sig om personer som medan de arbetat som mäklare dömts för brott som grov utpressning, misshandel, sexuellt ofredande, överträdelse av besöksförbud, förtal, urkundsförfalskning och grovt bedrägeri.

Där finns även personer som stängts av som mäklare på grund av att de har skuldsanering eller för att de har brustit i kundkännedom, journalföring eller använt vilseledande prisuppgifter i marknadsföringen. 
 

Domstolar ska meddela

FMI tittar i första hand på fällande domar rörande förmögenhetsbrott, ekonomisk brottslighet och våldsbrott, men gör en enskild bedömning i varje specifikt fall och ser till mäklarens redbarhet och lämplighet. 

I tillsynen samarbetar Fastighetsmäklarinspektionen med Polisen, domstolarna, Kronofogden och andra myndigheter. 

– Vi gör regelbundna kontroller av mäklarna, och tittar på sådant som att de inte begår brott eller har skulder hos Kronofogden. Det är löpande kontroller med några års mellanrum, och om domstolen dömer någon ska de meddela oss, säger Anders Astonsson på FMI.

När en person vill bli registrerad som mäklare begärs utdrag ur straffregistret och hos Kronofogden. 

– Vi tittar till exempel efter om det finns skulder eller om någon är försatt i personlig konkurs eller satt under förvaltare.

En är en för mycket

Vid slutet av 2018 fanns det 7 303 registrerade mäklare i Sverige. Att ett 20-tal får sin registrering återkallad årligen ser inte varken FMI eller Mäklarsamfundet som något stort problem.

– Jag får nog säga att de allra flesta mäklare är skötsamma. Det är en ganska liten del som får en disciplinär påföljd av oss.Och ibland handlar det om rena misstag, till exempel att man glömt betala avgiften i tid, säger Anders Astonsson.

– Varje avregistrering som sker på grund av oegentligheter är egentligen en för mycket, säger Björn Wellhagen, och tillägger: 

– Men det går ju inte för någon bransch att inte få in en eller annan olämplig person. Det är självklart att man måste ha en sanering inom varje bransch. 

Varför är det extra viktigt att just en mäklare ska vara redbar och förtroendeingivande? 

– Att köpa eller sälja sin bostad är en av de största affärerna man gör i livet. Det är mycket pengar som står på spel, då är det klart att man vill ha en mäklare som man vet att man kan lita på. Mäklaren ska dessutom företräda både köparen och säljaren så det är viktigt att den är opartisk och företräder båda parters intressen, säger Anders Astonsson. 

– Det är självklart väldigt viktigt när du hanterar människors förväntningar och drömmar. Det är mycket pengar du ska hantera, då får du inte slarva med ekonomin själv. Hur ska en kund kunna lita på en person som suttit dömd för bokföringsbrott? Du måste ha en clean sheet, säger Björn Wellhagen. 
 

Läs vidare på nästa sida: Några av mäklarna som fått registreringen återkallad 2019–2020

 

Antal beslut om återkallelse av registrering

2017: 3

2018: 8

2019: 11

2020 (t.o.m. 31/8): 20