Inrikes.

2020-10-14 09:00
 • Bild: Ashley Reed/Fri tanke / Johan Nilsson/TT
 • Camila Salazar Atias, Fryshuset. Bild: Janerik Henriksson/TT
  Camila Salazar Atias, Fryshuset.
 • Fredrik Gårdare, polis. Bild: Hossein Salamazadeh
  Fredrik Gårdare, polis.
 • Marika Andersson, rektor. Bild: Stefan Bolin
  Marika Andersson, rektor.
Puffetikett
Dagens ETC

Han vill att 15-åringar ska dömas till livstid – är favorit hos Moderaterna

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Fredrik Kärrholm: Barn ska kunna dömas till livstid

Dagens ETC har varit i kontakt med Fredrik Kärrholm som avböjer intervju. Efter att han i år har publicerat en bok om gängbrottsligheten, ”Gangstervåld”, och skrivit en rad debattartiklar om hur samhället ska bemöta skjutningarna och sprängningarna har han blivit högerns kanske främste debattör när det gäller kriminalitet.

Fredrik Kärrholm skriver att nästan alla gängkriminella varit i kontakt med socialtjänsten och varit föremål för sociala insatser och att Sverige lägger mer pengar på skolan än genomsnittet för OECD-länderna. När dessutom ”boendestandarden i Sverige är hög, dock med en viss trångboddhet, och att den ekonomiska ojämlikheten är lägre än i andra länder” bevisar detta, enligt honom, att ytterligare sociala insatser är i stort sett verkningslösa förutom en marginaleffekt.

Driver på för straff

Kärrholms grundläggande förslag är istället inkapacitering, det vill säga att hålla kriminella inlåsta så att de inte kan begå nya brott, något som även betyder långa straff för yngre.

”Kriminalvård och resocialisering av brottsbenägna individer fungerar dåligt – de flesta kriminella är helt enkelt oförbätterliga. För att bryta den brutala brottstrenden behövs därför hårdare straff”, skriver han i en debattartikel i Dagens Nyheter (8/9).

Fredrik Kärrholm tar USA som förebild och hävdar att ju fler som sätts i fängelse desto färre blir brotten i samhället. Detta är dock en mycket kontroversiell teori. Fredrik Kärrholm tar upp forskare, bland andra en nationalekonom, som driver den tesen, men majoriteten av forskningen inom området ser inte denna koppling som avgörande.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Fri när du mognar

Fredrik Kärrholm hänvisar också till studier från Brottsförebyggande rådet (Brå) som visar att unga människor som döms till fängelse riskerar att fortsätta begå brott när de släpps och drar slutsatsen:

”Dessa individer startar sin kriminella karriär i unga år och måste därför tidigt dömas till långa fängelsestraff. Fängelsestraffet måste således vara tillräckligt långt för att inkapaciteringen ska ha en positiv nettoeffekt.”

Fredrik Kärrholm driver där ett medicinskt-vetenskapligt resonemang som går ut på att unga människor bör sitta så länge i fängelse att de är betydligt äldre och mognare när de släpps ut.

”I ekvationen är ålder vid frisläppande en central variabel. Benägenheten att begå brott avtar med fler levnadsår. Detta fenomen är inom kriminologin känt som ålderskurvan för brott (crime-age curve). Hjärnans frontallob – som bidrar till konsekvenstänkande – är fullt utvecklad först i 25-årsåldern. Testosteronnivåerna börjar sjunka i 30-årsåldern. Därtill förändras sociala omständigheterna vid högre ålder och incitamenten för brottslighet minskar”, skriver han.

”Drastiska lösningar”

Det går att lösa problem med brottslighet genom långa fängelsestraff, enligt Fredrik Kärrholm.

”För att avvärja det akuta hotet brottsligheten utgör behövs i första hand ökad repression. Det kräver en total översyn av den svenska straffrätten i syfte att kraftigt höja straffen. Straffrabatten för den som begår fler brott måste avskaffas eller reduceras. När det gäller grövre brott behöver särbehandling av unga, mellan 15 och 21 år, upphöra helt. Otillräckliga åtgärder – med ett förvärrat läge som följd – kommer att kräva än mer drastiska lösningar. Härutöver måste gangsterkulturen bekämpas, till förmån för god moral.”

Detta betyder bland annat att en 15-åring ska kunna dömas till livstids fängelse.

Fredrik Kärrholm

Född 1985.

Svensk polis och kriminolog (master vid Cambridge).

Har tidigare varit presstalesperson vid Rikskriminalen och arbetat med olika funktioner på Nationella operativa avdelningen (Noa).

Skrivit böckerna ”Polishandboken” (2009) och ”Gangstervåld” (2020).

Han har också en bakgrund med styrelseuppdrag i Muf, kommunalpolitiska uppdrag för Moderaterna och uppdrag som politisk sekreterare på Moderaternas riksdagskansli.

Han är som opinionsbildare utbildad vid Stureakademin som drivs av stiftelsen Fritt Näringslivs tankesmedja Timbro.ösningen på den ökande grova brottsligheten i Sverige.