Ekonomi.

2015-11-05 14:59

Två teorier om invandringens kostnader

Vad kostar invandringen? Och kan invandring skapa arbetslöshet? Trots den politiska debattens evigt höga tonläge finns det inget enkelt svar på dessa frågor utan det handlar om teorier – oavsett om man är vänster, höger eller mitt emellan.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Teori 1: Minska bidragen

Denna ekonomiska teori har haft enormt inflytande sedan 1970-talet. Bland andra Milton Friedman menar att det finns en långsiktig jämviktsnivå på arbetsmarknaden, vilken primärt styrs av institutioner och regleringar. Kallas ibland för jämviktsarbetslöshet eller NAIRU på engelska. Lästips: OECD-forskarna Richard Layard, Stephen Nickell och Richard Jackmans bok Unemployment (Oxford University Press 2005). Rapporten ”Den svenska jämviktsarbetslösheten” av Lundborg m.fl. (Konjunkturinstitutet 2007).

Teori 2: Öka efterfrågan

Enligt den andra teoribildningen avvisas tanken på att arbetsmarknaden har en långsiktig jämviktsnivå som styrs av institutioner och regler – eller åtminstone att detta skulle vara den huvudsakliga förklaringen till utvecklingen de senaste decennierna. Lästips: Seervas Storm och Ro Naastepads bok Macroeconomics Beyond the NAIRU (Harvard 2012). Rapporten “Lönebildning bortom NAIRU” (LO 2015).