Ekonomi.

2020-05-08 13:15
Atle Lessum, kommunikationschef på Schibsted. Bild: Schibsted / Aftonbladet
Atle Lessum, kommunikationschef på Schibsted.
Puffetikett
Dagens ETC

Schibsted sjösätter sparpaket – men lägger miljardbelopp på att göra ägarna rika

Upp till 50 tjänster på Aftonbladet berörs när den norska mediejätten ska spara pengar. Samtidigt har koncernen spenderat över en miljard på att köpa tillbaka aktier det senaste året – och öppnar för fortsatta återköp.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I veckan redovisade den norska mediekoncernen Schibsted, som äger bland annat Aftonbladet och Svenska Dagbladet, sitt resultat för det första kvartalet 2020. Det var negativa siffror som presenterades – nettoresultatet landade på -385 miljoner norska kronor.

Ett av de företag i koncernen som tappar är just Aftonbladet, vars intäkter minskade med 10 procent. Nu ska tidningen spara 100 miljoner kronor och omkring 50 tjänster på redaktionen kan komma att beröras. Totalt uppgår Schibsteds sparpaket för News Media-divisionen till 500 miljoner norska kronor, och åtgärderna kan komma att påverka även andra tidningar i koncernen.

Köpte tillbaka aktier för miljardbelopp

I slutet av mars meddelade Schibsted att man ställer in årets planerade utdelning på 468 miljoner norska kronor, till följd av coronakrisen. Men samtidigt har koncernen på andra sätt agerat för att göra aktieägarna rikare.

I juli 2019 initierades ett aktieåterköpsprogram med målet att köpa tillbaka 2 procent av bolagets aktier. Återköp är ett sätt att driva upp aktiekursen och därmed göra ägarna rikare, och ses ofta som ett alternativ till traditionell utdelning. Totalt la Schibsted 1,2 miljarder norska kronor på återköp i programmet, som avslutades i mars 2020. Bara under mars återköptes aktier för 112 miljoner – en större summa än det sparpaket som nu drivs igenom på Aftonbladet.

”Återköpsprogrammet måste ses i samband med vår solida finansiella ställning med en netto räntebärande skuld som ligger långt under målbilden, och som ett sätt att tillföra värde till våra aktieägare”, skriver Atle Lessum, kommunikationschef på Schibsted, i ett mejl till Dagens ETC.

Han menar vidare att återköpsprogrammet inte ska sammankopplas med det sparpaket som nu genomförs på företaget.

”Schibsted har en solid finansiell ställning, men vi har ett ansvar för att säkerställa en hälsosam och långsiktig ekonomi i driften av News Media och våra tidningar – och att upprätthålla den starka position som våra mediehus har. Målet med sparprogrammet i News Media är just att säkerställa att vi har en framåtriktad, digital och hållbar medieorganisation. Detta arbete inleddes före coronasituationen, men pandemin har påskyndat arbetet”, skriver Atle Lessum.

Öppnar för nya återköpsprogram

I samband med bolagsstämman den 6 maj öppnade Schibsted för fortsatta återköp under det kommande året. Man gav då styrelsen tillåtelse att initiera nya återköpsprogram motsvarande upp till 10 procent av koncernens aktier, ett uppdrag som gäller fram till nästa årsstämma.

”Vi har inte beslutat om ytterligare återköp, men bad stämman om godkännande så att vi kan behålla flexibiliteten. Vi har inga specifika planer för det nu med tanke på att situationen på våra marknader är ganska osäker. Vi har också beslutat att inte betala utdelning för 2019”, skriver Atle Lessum.

Om aktieåterköp

Återköp av aktier innebär att ett företag köper tillbaka sina egna aktier på börsen. Ofta makuleras aktierna, vilket leder till att bolagets värde fördelas på ett färre antal aktier. Genom återköpen drivs aktiekursen upp, och ägarna blir därmed rikare. Aktieåterköp är ofta betraktat som ett alternativ eller komplement till vanlig utdelning.

Schibsteds återköpsprogram

I juli 2019 initierade Schibsted ett återköpsprogram med målet att köpa tillbaka 2 procent av bolagets aktier från börsen. När programmet avslutades i mars 2020 hade företaget lagt 1,2 miljarder norska kronor på återköpen. Vid årsstämman den 6 maj 2020 fick styrelsen godkännande att initiera nya återköpsprogram under det kommande året.