Ekonomi.

2014-05-08 12:55
Jersey – ett offshorecentra där svenska skattepengar försvinner varje år.  Bilder: TT  Montage: ETC
Jersey – ett offshorecentra där svenska skattepengar försvinner varje år.

Jakten på skattesmitare har gett utdelning

Nu har svenskarna deklarerat. Men hur många gömmer undan pengar? Klart är att sedan 2010 har drygt 6 000 personer frivilligt anmält att de har tillgångar utomlands. Det har gett 1,7 miljarder kronor i skatteintäkter. Det betyder dock inte att skatteflykten är stoppad.
   – Enorma summor göms undan utomlands, säger Torsten Fensby på Nordiska ministerrådet.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Varje år går staten miste om miljardbelopp för att svenskar gömmer undan pengar i utländska skatteparadis. En analys som Skatteverket gjorde 2006 visar att det handlar om 46 miljarder årligen som inte beskattas.

Torsten Fensby, projektledare på Nordiska ministerrådet, menar att tillgångar på hundratals miljarder förvaras utomlands.

– Det är enorma summor som göms undan i finansiella offshorecentra. Exakt hur stora summor som är svenska är svårt att säga, men det har talats om 500 miljarder. Jag undrar om inte den siffran är i underkant, säger han.

För att minska skatteflykten har flera insatser genomförts de senaste åren. Bland annat har OECD-länderna jobbat för att få insyn i skatteparadisen, och Nordiska ministerrådet har drivit ett projekt som går ut på att få skatteparadis att ingå informationsutbytesavtal med de nordiska länderna. Det har lett till avtal med 43 länder. Med Hongkong och Förenade arabemiraten pågår fortfarande förhandlingar.

– Målet är att teckna avtal med dem inom kort. Som det är nu har vi sett en klar ökning av betalningar just dit. Det är lite alarmerande, säger Margareta Nyström, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, och tillsammans med Torsten Fensby ordförande för den nordiska expertgruppen Nais.

Pengar förs in till Sverige

Med de länder som Sverige ingått avtal med ser det däremot annorlunda ut. Istället för att summor försvinner från Sverige till skatteparadisen, går flödet åt andra hållet. Särskilt tydligt är förändringen när det gäller transaktioner med länder som Schweiz och Luxemburg. Margareta Nyström menar att det kan vara ett tecken på att informationsutbytet har haft effekt.

– När det gäller betalningsströmmen mellan Sverige och traditionella skatteparadis ser vi att nettoflödet går till Sverige. Betalningarna har ökat de senaste åren. Det kan ha att göra med att upptäcktsrisken nu är större i och med avtalen, säger hon.

Från 2010 till november förra året uppgick nettoinflödet från dessa länder till cirka 17 miljarder kronor. Dessutom har allt fler svenskar frivilligt meddelat att de har tillgångar utomlands. Sedan 2010 har drygt 6 000 personer lämnat in så kallade självrättelser. Det har gett Sverige 1,7 miljarder i ökade skatteintäkter. Dessutom står nästan 2 000 i kö för att få lämna in sin självrättelse.

– Det måste ses som att det finns en ganska stor rädsla för att åka fast, säger Torsten Fensby.

Fortfarande är det också många som gör det. De senaste åren har 230 frågor ställts till skatteparadis eller före detta skatteparadis. I princip samtliga fall har det lett till upptaxeringar, menar Torsten Fensby. Dessutom har Skatteverkets kontroller de senaste fem åren lett till att drygt 1 600 personer eller företag har blivit upptaxerade med totalt 3,9 miljarder, för att de har undanhållit pengar i ett skatteparadis.

”Vissa har inte skattat en krona”

Torsten Fensby menar dock att det fortfarande finns gott om skattesmitare.

– Det är inte direkt ovanligt med personer som sitter på femtio till sextio miljoner och ändå inte har skattat en krona. Men numer tror jag att många av dem i alla fall sover lite sämre om natten, säger han.

Och snart ska nattsömnen bli ännu sämre, hoppas han. G20-länderna jobbar just nu tillsammans med OECD-länderna på ett projekt som går ut på att få igång ett automatiskt informationsutbyte mellan världens länder. Pengatransaktioner mellan länder ska till exempel kunna rapporteras utan att informationen behöver efterfrågas.

– Det kommer leda till att många fler åker fast, men också till en mer avancerad form av skatteplanering för att undgå att bli upptäckt. Oavsett lär det göra att det i alla fall blir lättare att komma åt de riktigt stora fiskarna.

Skattefelet

• Skatteverket räknade 2006 ut att skattefelet uppgår till ungefär 133 miljarder kronor. Det motsvarar ungefär 10 procent av den fastställda skatten.

• Skattefelet är: skillnaden mellan den skatt som skulle ha blivit fastställd – om alla skattebetalare redovisade alla sina verksamheter och transaktioner korrekt – och den skatt som i praktiken fastställs efter att Skatteverket genomfört kontrollinsatser.

• Av skattefelet på 133 miljarder utgörs 46 miljarder kronor av oredovisade inkomster som privatpersoner eller företag årligen gömmer undan i skatteparadis. Privatpersoner svarar för 10 miljarder av det internationella skattefelet.

Nais

• Nordiska arbetsgruppen mot internationellt skatteundandragande bildades 2012. Här finns representanter från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Mellan 300 och 400 skatteexperter från länderna ingår i arbetet mot internationell skatteflykt.

Sveriges värsta skattesmitare 2013

Berth Helmer Milton: 933 miljoner

Ahmed Youssef Abdel-Salam: 479 miljoner

Vladimir Dezinov: 471 miljoner

Vilgot Amandus Johansson: 365 miljoner

Henry Karl-Erik Öberg: 357 miljoner

Lars Åke Henriksson: 348 miljoner

Lars Pettersson: 320 miljoner

Rolf Johan Hjalmar Stendahl: 281 miljoner

Håkan Arne Jörnberger: 238 miljoner

Hans Ove Siwertz: 208 miljoner

Källa: Veckans Affärer