Ekonomi.

2020-09-21 08:20
Magdalena Andersson (S) presenterar budgeten. Foto: Jessica Gow / TT
Magdalena Andersson (S) presenterar budgeten.
Puffetikett
Dagens ETC

Här är regeringens pandemibudget

De viktigaste delarna i budgeten

Regeringen budgetproposition för 2021 innehåller satsningar för 105 miljarder kronor.
Skattesänkningar står för omkring 30 miljarder av dem, varav 19 är tillfälliga.

• Regeringen räknar med att åtgärderna ska ge 75 000 nya jobb, enligt finansminister Magdalena Andersson.

Höjningen av a-kassan förlängs

• De höjda ersättningsnivåerna i a-kassan, som infördes som krisåtgärd under våren, blir kvar i ytterligare två år. Kostnaden är 5,8 miljarder kronor 2012 o ch nästan 5 miljarder 2022.

Sjukvård och äldreomsorg

• Kommuner och regioner får ett tillskott på nästan 20 miljarder kronor 2021 i form av generella statsbidrag och satsningar på vården och omsorgen. Fyra miljarder öronmärks för att arbeta ikapp den så kallade vårdskulden.

Sänkt skatt

• Skatten för förvärvsarbete sänks med 8,5 miljarder kronor nästa år. Januaripartierna har också gjort upp om att skatt på arbete ska sänkas med fem miljarder under två år. Det gör att skattesänkningen för nästa år kostar totalt 13,5 miljarder kronor.

• Skatter för bolag sänks också med totalt sju miljarder kronor de kommande tre åren.

Sänkt arbetsgivaravgift för unga

• C och L har drivit kravet på sänkt arbetsgivaravgift för unga. En tillfällig sänkning för personer under 23 år införs till och med år 2023. Kostnaden är nio miljarder årligen.

Höjda anslag till Arbetsförmedlingen

• Arbetsförmedlingen får ytterligare en miljard kronor i höjd anslag. Pengarna ska gå till arbetsmarknadsutbildningar, extratjänster och instruktionsjobb.

Pensionärstillägget

• Det socialdemokratiska vallöftet om ett pensionärstillägg till pensionärer med långa yrkesliv men låga inkomster införs. Tillägget är på 600 kronor före skatt. Samtidigt införs en skattesänkning riktad till pensionärer.

Klimatinvesteringar

9,7 miljarder kronor läggs på olika klimatsatsningar. Den största posten, 5,4 miljarder kronor, går till att minska utsläppen för olika transporter.
Regionala myndigheter med ansvar för kollektivtrafiken får ett riktat stöd på två miljarder kronor under 2021.
En annan klimatsatsning är avdraget på max 50 000 kronor för arbets- och materialkostnader i samband med installation av grön teknik som exempelvis solceller eller laddstolpar till elfordon.