Ekonomi.

2020-08-21 08:25
Sanna Ericsson, Lunds universitet. Bild: Johan Persson / Anders Wiklund/TT
Sanna Ericsson, Lunds universitet.
Puffetikett
Dagens ETC

Forskning: När kvinnornas ekonomi stärks ökar våldet

Risken att utsättas för mäns våld i hemmet ökar när kvinnans ekonomi stärks i relation till mannen hon lever med. Det här gäller för både låg- och höginkomsttagare, visar en ny avhandling vid Lunds universitet.

– Att det händer i ett så jämställt land som Sverige visar att det kanske inte är så bra som vi vill tro, säger forskaren Sanna Ericsson.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I en avhandling i nationalekonomi har Sanna Ericsson studerat sambandet mellan kvinnors ekonomi och risk för att utsättas för mäns våld i hemmet. Sedan tidigare är det känt att risken att utsättas för våld av en manlig partner är lägre om du är höginkomsttagare och högutbildad. Särskilt om din man också är högutbildad. Men Sanna Ericsson har studerat vad som händer om kvinnans ekonomiska position förbättras samtidigt som mannens är konstant. Resultaten visar att männens våld då ökar, i alla grupper.

– Det är lägre genomsnittligt antal våldsfall bland högutbildade och höginkomsttagare, men även när de får en ökad inkomstpotential ökar sannolikheten för att de ska söka sjukhusvård för att ha utsatts för våld. Även om det är från en lägre nivå än för den gruppen som har lägre utbildningsnivå, säger Sanna Ericsson.

Studerat inlagda på sjukhus

Hon har mätt våldet mot kvinnor med hjälp av uppgifter från Patientregistret om kvinnor som sökt vård på svenska sjukhus och där vårdpersonalen har angett misshandel i hemmet eller på ospecificerad plats som orsak till skadorna. De här uppgifterna har sedan samkörts med inkomstuppgifter från SCB. Sanna Ericsson är medveten om att mörkertalet när det gäller våldet mot kvinnor är stort. Många anmäler aldrig och många uppsöker heller aldrig vård för sina skador.

– Risken finns alltid att det finns de som är så kontrollerade av sina män att de inte söker vård ens när de verkligen borde. Det jag har gjort är att endast titta på de fall av misshandel som leder till inläggningar. Alltså de allra mest allvarliga. Och där ser jag att samma relation mellan ökad inkomstpotential och våld existerar, säger Sanna Ericsson.

Hot mot traditionella könsroller

Hon menar att hennes resultat stärker teorier om så kallat manligt bakslag.

– Jag kan inte veta säkert vad som är orsaken till det ökade våldet eftersom jag inte kan träffa kvinnorna och fråga. Men det finns teorier om att män reagerar våldsamt och utåtagerande när de kvinnor de lever med får en bättre ekonomisk position för att det strider mot traditionella könsroller, säger hon.

Sanna Ericssons resultat visar även att sannolikheten för att männen ska uppsöka sjukhus för saker relaterade till depression, ångest, missbruk och för att själva ha blivit misshandlade ökar när kvinnornas inkomstpotential ökar.

– Jag ser flera faktorer som tyder på att ett destruktivt beteende hos männen ökar, inklusive kvinnomisshandel. Så det ligger nog någonting i att det finns en negativ bakslagsreaktion hos männen, säger hon.

Unik studie

Det här är den första studien som tittar på de här sambanden i Sverige. En viktig slutsats är enligt Sanna Ericsson att de här problemen även finns i länder som är så jämställda som Sverige.

– Det kan vara en hint om att det inte är så bra som vi kanske tror. Det faktum att jag har hittat den här relationen även för äldre och högutbildade kvinnor, vilket vanligtvis är grupper som man inte pratar så mycket om när det kommer till våld i hemmet, visar att det är viktigt att nå ut även till dessa kvinnor, säger hon.

Våldsamt ojämlika

• Risken för att kvinnor utsätts för våld i hemmet ökar om kvinnans ekonomiska position stärks samtidigt som mannens är oförändrad.

• Risken för att utsättas för våld är totalt sett större för lågutbildade kvinnor med låg inkomst än för högutbildade och högavlönade kvinnor. Men för både låginkomsttagare och höginkomsttagare ökar risken för våld om deras ekonomiska positioner stärks jämfört med männens.

• Om kvinnors förväntade inkomst ökar med en standardavvikelse (55 000 kronor år 2019) fördubblas risken för att de söker vård på ett sjukhus för skador orsakade av misshandel i hemmet eller på ospecificerad plats jämfört med den genomsnittliga risken.

• Studien har gjorts på gifta kvinnor i åldrarna 20-65 år. Omkring 220 kvinnor i den här åldersgruppen uppsöker sjukhus på grund av misshandel i hemmet eller på ospecificerad plats varje år.

• Avhandlingen ”Reaching for Equality” lades fram i nationalekonomi vid Lunds universitet i maj i år.