Dagens ETC granskar.

2020-09-10 15:04
  • Foto: Patrick Semansky/AP
  • Bild: Alex Brandon/AP
Puffetikett
Dagens ETC

De rikaste i USA betalar när Biden höjer skatten

Senaste veckorna har republikanska politiker och speciellt Trump-familjen anklagat Joe Biden för att planera brutala skattehöjningar som skulle ruinera den amerikanska medelklassen. Men det stämmer inte. Snarare är det enprocenterna som tvingas ställa upp.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Höjd skatt på kapital

Biden vill inte bara hitta en övre nivå för inkomster, där skatten hamnar på 39,6 procent för de som tjänar bäst. Han vill att även kapitalinkomster ska kunna beskattas med 39,6 procent – då för inkomster över en miljon dollar. Att jämföra med dagens 20 procent.

Arvet efter Trump

Den sittande presidenten har drivit en politik där skatterna på inkomster pressats ned. Det har skett rakt över samhällets olika grupper, det vill säga utan att den som tjänar mest förväntas bidra mer.

Trump har också sett till att gränsen för skatteplikt på fastigheter och gåvor höjts avsevärt, närmast en fördubbling, till elva miljoner dollar (nästan 100 miljoner kronor). Dessa undantas då skatt på 40 procent.

Dessutom har presidenten gjort möjligheterna till skatteplanering mer generösa.

Biden siktar på enprocenterna

Den femtedel av amerikanerna som tjänar bäst skulle få 2,3–5,7 procent höjd skatt nästa år.

Särskilt enprocenterna – den procent som tjänar bäst – skulle beskattas hårdare: 13,0-17,8 procent upp jämfört med under Trump.

Den stora majoriteten – fyra femtedelar av amerikanerna, 80 procent – skulle som mest få 0,6 procent höjd skatt. Det handlar då dessutom om effekter av att Biden vill höja skatten för bolag, något som bedöms drabba deras anställda i förläningen.

Källa: Committee for a Responsible Federal Budget som utgår från analyser gjorda av neutrala, liberala och konservativa tankesmedjor

”Han (Biden) har lovat höja skatten med 4 000 miljarder dollar för nästan alla amerikanska familjer, vilket kommer att förstöra vår ekonomi.”

– Donald Trump på Republikanernas konvent.

Sant:

Ja, Biden planerar att öka statens intäkter med 4 000 miljarder dollar närmaste decenniet med hjälp av skattehöjningar.

Falskt:

Nej, Biden planerar inte att låta nästan alla bidra. Tvärtom, han planerar en fördelningspolitisk satsning där de som tjänar mest i USA kommer att bidra betydligt mer än låg- och medelinkomsttagare.

”Enligt hans (Bidens) plan skulle hushållen med högst inkomst få betydligt större skatteökningar än hushållen i andra inkomstgrupper, både i dollarbelopp och som andel av deras inkomster.”

– Slutsatsen i den analys som Tax Policy Center (TPC) gjorde i våras, vad gäller Joe Bidens skattepolitiska förslag.

110

… sidor, så långt är det dokument som Biden i samarbete med Bernie Sanders har låtit ett antal arbetsgrupper ta fram för att börja utveckla ett nytt skattesystem där målet är både att stimulera ekonomin och att omfördela resurser.