Debatt. .

2020-10-19 04:11
Istället för fler parkeringsplatser bör alternativa  transportsätt erbjudas, menar debattören. Bild: Johan Nilsson/TT
Istället för fler parkeringsplatser bör alternativa transportsätt erbjudas, menar debattören.
Puffetikett
Dagens ETC

Vi behöver inte fler p-platser

För att minska utsläppen av klimatgaserna är transportsektorn högt prioriterad. Det räcker inte att bara tänka elbilar, utan Sverige måste skruva på alla rattar.

Parkeringskraven i Plan- och bygglagen blir då en intressant faktor att se över. Att som idag kräva en viss mängd parkeringsplatser till nybyggda hus blir inaktuellt när allt färre i framtiden kan antas äga en egen bil. Självkörande bilar är lättare att dela. Och vi vet att dagens bilar står parkerade en stor del av tiden. Dels ökar kollektivtrafiken och cyklingen, dels gör bilpooler och självkörande bilar det enklare att dela på bilar som lätt finns till hands när man kallar på en.

En ny strategi kan vara att erbjuda ett antal alternativa transportsätt och bara bygga ett litet antal parkeringsplatser till nybyggda hus. Om det visar sig behövas fler platser kan man senare bygga på ett parkeringshus, bygga en ovanvåning ovanför en markparkering eller bygga ytterligare ett parkeringshus – men att som norm ha ett stort antal p-platser gör att värdefulla ytor i staden blockeras i onödan.

Så enkelt kan staden göras mer klimatsmart med utrymme för förtätning eller intressanta

Per-Olof Järvegren 
KlimatSverige