Debatt. .

2020-09-14 02:56
Kraftvärmeverket Värtaverket i Hjorthagen, Stockholm. En ny internationell studie visar att förbränning av biomassa inte är så miljövänligt som tidigare trott. Bild: Fredrik Sandberg/TT
Kraftvärmeverket Värtaverket i Hjorthagen, Stockholm. En ny internationell studie visar att förbränning av biomassa inte är så miljövänligt som tidigare trott.
Puffetikett
Dagens ETC

Tung instans om biomassa: Det är inte klimatneutralt

Sveriges klimatpolitik vilar på att förbränningen av biomassa är klimatneutralt och inte ger några utsläpp av klimatgaser. Men en ny internationell studie säger raka motsatsen. Kommer politikerna att lyssna? undrar Kjell Prytz, docent i fysik.

Ibland dyker det upp stora nyheter som passerar obemärkt förbi av de stora media. EASAC, European Association Scientific Advisory Commity, är en sammanslutning av de europeiska vetenskapsakademierna och har som sin uppgift att fungera som vetenskaplig rådgivare till beslutsfattare inom EU. De baserar sina rapporter på rådande vetenskaplig kunskap. Sveriges representant är Kungliga Vetenskapsakademin, som också ansvarar för utdelningen av nobelprisen i fysik och kemi. Den 26 augusti publicerade EASAC en rapport som diskuterar effekten på klimatet från biomassaförbränning. De klargör att förbränning av biomassa från skogsprodukter har samma negativa effekt som bruk av fossila bränslen. Biomassa är varken klimatneutralt eller förnybart, skriver EASAC.

Denna tes står i tvär kontrast till den konsensus som idag råder bland Europas beslutsfattare. Dessa anser att biomassa är klimatneutralt och dess bruk påverkar inte klimatet negativt. Man menar att eftersom det kommer ny växtlighet efter den man brukat så kommer denna att suga upp det utsläpp man gör från den brukade. EASAC menar dock att det tar alldeles för lång tid för denna process för att kunna kalla det klimatneutralt. Tidscykeln är minst 50–100 år för skogsprodukter medan IPCC anger att utsläppen måste försvinna helt inom ett par årtionden, ja faktiskt inom sju år om vi vill hålla oss inom 1,5 graders-målet. Bruket av biomassa riskerar då att försätta naturen i en rad så kallade tipping points, det vill säga påverka klimatet så mycket att uppvärmningen blir självgenererande och går inte att stoppa.

I Sverige ansvarar Naturvårdsverket för vilka riktlinjer som ska gälla. Denna myndighet skriver uttryckligen att förbränningen av biomassa är klimatneutralt och ger inga utsläpp av klimatgaser. Sveriges klimatpolitik är grundat på denna tes. I samma takt som den fossila förbränningen minskar så ökar förbränning av biomassa.

Det är framför allt massabruken och kraftvärmeverk som genomför denna substitution. Det har gått väldigt långt i Sverige. Vi eldar årligen biomassa för 140 TWh vilket är cirka 25 procent av hela energitillförseln. Dess samlade klimatutsläpp är avsevärt större än de fossila.

Användningen av biomassa uppmuntras i Sverige. På grund av Naturvårdsverkets riktlinjer finns inga ekonomiska styrmedel för en minskning av biomassa. Fossila bränslen är dock underkastade både beskattning och handel med utsläppsrätter, så kallad ETS (European Trade System). Nu föreslår EASAC att biomassa ska underkastas samma styrmedel som fossila bränslen. I princip ska de jämställas med fossila bränslen.

Skulle EU-kommissionen lyssna på vetenskapen innebär detta ett hårt slag för Sverige, som en gång valde mörkrets väg istället för en satsning på den förnybara källan solenergi.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Kjell Prytz 
Docent i fysik, Uppsala