Debatt. .

2020-09-14 04:02
Foto: Fredrik Sandberg / TT
Puffetikett
Dagens ETC

Stockholm behöver en generalplan för att klara enorm vårdskuld

Fler än 1 000 stockholmare tros ha oupptäckt cancer på grund av att de inte sökt vård under pandemin. Men ändå väljer Moderaterna och Irene Svenonius att behålla massvarsel på Karolinska sjukhuset samtidigt som tunga besparingskrav ligger kvar över sjukvården. Det duger inte, skriver Talla Alkurdi (S).

I kölvattnet av vårens pandemi har en vårdskuld byggs upp. Det handlar dels om uppskjuten vård, men också om att många inte sökt vård på grund av smittorisk. Antalet oupptäckta cancerfall befaras ha ökat kraftigt under pandemin. Över 1 000 personer bara i Stockholm har oupptäckt cancer för att de inte har sökt vård under pandemin. Andelen nya konstaterade cancerfall har minskat med en tredjedel.

I denna ansträngda situation väljer Moderaterna att varsla hundratals anställda på Karolinska sjukhuset. Samtidigt hyrs dyra privata bemanningsföretag in på samma sjukhus. Under förra året lade moderaterna 800 miljoner kronor på hyrpersonal i vården. Nu vill man alltså fortsätta slöseriet med våra gemensamma resurser. Denna hantering av en historisk vårdskuld måste få ett slut.

Allt är dock inte dåligt i Stockholms sjukvård under pandemin. Det kan vi tacka personalen för. De akuta cancerfallen har behandlats i tid och sjukvården har gjort en otrolig insats under våren. Det handlar dock bara om upptäckt cancer. Samtidigt finns ett stort mörkertal i alla de som ännu inte vet att de ens behöver behandling.

Cancervården har gjort otroliga framsteg och dödligheten har sjunkit drastiskt, men det krävs att vård sätts in i god tid. Just därför är det så viktigt att satsa på primärvården, mammografin och screeningprogram.

Vi socialdemokrater kräver därför en generalplan för vårdskulden med ökade tillskott till sjukhusen och att alla varsel, anställningsstopp och besparingskrav slopas. Det kommer krävas mer personal, inte mindre, för att korta vårdköerna och upptäcka fler cancerfall.

Det krävs en ny politik för att hitta den oupptäckta cancern. Till att börja med krävs mer resurser till sjukhusen för att hantera uppskjutna operationer. Samtidigt krävs satsningar på vårdcentralerna för att upptäcka cancer i god tid. Det handlar om mer personal men också om mer tid för vård istället för administration. I primärvården upptäcks i vanliga fall en majoritet av cancerfallen

Samtidigt krävs också riktade insatser. Det handlar om förstärk screening och förebyggande informationsarbete för att tidigt upptäcka cancerfall samt kunna förebygga nya cancerfall de kommande åren. Vi vill se en satsning på självtestning till exempel av livmoderhalscancer. Det är också dags för en kritisk granskning av den vårdmarknad för gynekologi som införs av det moderatledda styret. Marknadsstyrda ersättningar leder till att mottagningar ute i länet tvingas stänga samtidigt som nya öppnas i Stockholms innerstad. Cancervården måste utgå från behov, inte patientens plånbok.

Att få beskedet om en cancerdiagnos är bland svåraste du kan vara med om. Då måste vården finnas där och kunna sätta in rätt vård i rätt tid.

Talla Alkurdi
 (S) 
Oppositionsråd, Region Stockholm