Debatt. .

2014-03-21 16:28
utsläpp. ”Aktörer som ämnar ta klimathotet på allvar borde inte investera kapital i fossilindustrin”, skriver debattörerna. Bild: Fossil Free
utsläpp. ”Aktörer som ämnar ta klimathotet på allvar borde inte investera kapital i fossilindustrin”, skriver debattörerna.

"Sluta pumpa in pengar i fossilbubblan"

I dagarna släppte EU-parlamentet en rapport som betonar de ekonomiska riskerna med den så kallade fossilbubblan. Rapporten beskriver en ­finansiell bubbla som utgörs av en övervärderad fossilindustri. Den ger ­därmed tyngd till behovet av att ta avstånd från investeringar i kol, olja och gas. Genom kampanjen Fossil Free uppmanar vi, studenter och unga över hela landet, våra universitet och kommuner att omedelbart sluta investera pengar i fossilindustrin.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Rapporten har namnet The Price of Doing Too Little Too Late: The impact of the carbon bubble on the EU financial system och undersöker riskerna med en potentiell fossilbubbla samt i vilken utsträckning de 23 största pensionsfonderna och de 20 största bankerna i Europa kan drabbas av denna. Bland de största utsatta pensionsfonderna återfinns fyra av de svenska AP-fonderna och AMF Pension. Bland bankerna nämns svenska Nordea. Även institutioner på lokal nivå – universitet, högskolor och kommuner – har gott om klimatfarliga investeringar, bland annat i Lundin Petroleum, Exxon Mobil, BP och Royal Dutch Shell.

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel bekräftade återigen vikten av skyndsam och kraftig politisk handling för klimatet. Det är fastslaget att den globala uppvärmningen inte får överstiga två grader om inte svåra påföljder ska inträffa. Idag innehar världens fossil­bolag olje-, gas- och koltillgångar som enligt Carbon Tracker Initiative skulle orsaka koldioxidutsläpp som uppgår till mer än 2 795 gigaton vid förbränning – fem gånger mer än vi enligt IPCC kan bränna om vi ska hålla oss under två graders uppvärmning. I klartext innebär detta att fyra femtedelar av dessa tillgångar måste stanna under marken om vi ska ha en rimlig chans att uppnå klimatmålen. Ifall relevanta klimatåtgärder är tänkta att verkställas i framtiden innebär det att fossilindustrin är grovt övervärderad på marknaden. De reserver av fossila bränslen som nu finns under mark tillskrivs i nuläget ett enormt finansiellt värde, men värdet är ett tomt löfte som totalt nonchalerar nödvändiga klimatåtgärder.

Aktörer som ämnar ta klimathotet på allvar borde därför inte investera kapital i fossilindustrin – om det är fel att förstöra klimatet, är det också fel att stödja den industri som orsakar förstörelsen. Fossil Free-kampanjen startade i USA på initiativ av organisationen 350.org, och finns nu i många länder världen över, nu även på många högskolor här i Sverige. Vi kräver nu av beslutsfattarna vid våra lärosäten och kommuner att de desinvesterar ur fossilindustrin. Det innebär att de gör sig av med sparande i och lån till företag som utvinner olja, kol och gas, samt öppet redovisar sina placeringar.

Vi tycker inte att de pengar som finansierar framtidens och samtidens kompetens bör stödja en industri som driver på klimatförändringarna. Det är både ologiskt, oetiskt och oekonomiskt. Då många universitet och kommuner ämnar ha hållbarhet som en integrerad del i sitt arbete, är det rimligt att avkräva dem ansvar också för de finanser som underbygger verksamheten. De flesta svenska institutioner har dessutom redan gjort etiska ställningstaganden genom att välja en placeringspolicy som utesluter investeringar i vapen-, tobaks- och porrindustrin. Således är det möjligt att desinvestera också ur fossilindustrin.

Att skjuta på klimatomställningen innebär, enligt den nya EU-rapporten, en stor ekonomisk risk för hela Europa. Om investeringarna i fossila bränslen fortsätter, växer fossilbubblan och investerarna blir därmed kvar i en oljeklibbig aktiemarknad utsatt för hög risk. Att pysa bubblan är den hållbara vägen, och det måste vi börja med omgående. I en tid när en mäktig fossilindustri ser sina vinster hotade och gör allt i sin makt för att bevara ”business as usual”, kan vi inte överlåta åt svaga politiska överenskommelser att ensamt lösa vår tids viktigaste utmaning.

I Fossil Free-kampanjen använder vi vår demokratiska frihet som studenter, pensionssparare och medborgare för att aktivt motarbeta förstörelsen av vår framtid. Vi uppmanar därför alla svenska institutioner att desinvestera snarast. Vi vill att universitet, högskolor och kommuner visar ansvar genom att gå i bräschen för denna utveckling. Det är oförsvarbart att investera i katastrofala klimatförändringar.

Hannah Jones, Fossil Free Göteborgs universitet

Lovisa Helmius, Fossil Free Lunds kommun

Hannes Anagrius, Fossil Free Stockholms universitet

Josefin Winberg, Fossil Free Lunds universitet

Elin Ram, Fossil Free Högskolan i Jönköping

Johan Moberg, Fossil Free Uppsala universitet

Jenny Svensson‚ Fossil Free Kungliga tekniska högskolan

Olov Källgarn, Fossil Free Malmö Stad