Debatt. .

2014-02-18 10:04

Skapa en bank för grön tillväxt

Flera länder satsar på offentliga investeringsbanker för att få fart på omställningen. Sverige borde låta sig inspireras, skriver Annika Lillemets (MP) och Valter Mutt (MP).

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Fossilbränsle- och krigsmaterielbranscherna är smutsiga och livsfarliga. De är också mycket lönsamma för dem som äger företagen. Men alla andra får betala ett högt pris. Ändå investeras enorma summor i dessa destruktiva verksamheter.

Samtidigt saknas ofta kapital till långsiktigt lönsamma investeringar i förnybar energi, klimat-smarta renoveringar av bostäder och annat som kan motverka den globala uppvärmningen. Förhoppningen att privata investerare självmant ska förse de gröna branscherna med tillräckligt kapital har inte infriats. Marknaden har misslyckats.

Vi behöver nya lösningar för att styra pengarna till framtidsbranscherna. Den statliga gröna investeringsbanken i Storbritannien (UKGIB) är värd att uppmärksamma. Den investerar offentliga medel i projekt som dels kan bidra till minskade utsläpp av växthusgaser, dels bli ekonomiskt lönsamma. Den konkurrerar inte med privata finansiärer utan dess verksamhet är begränsad till områden som marknaden inte varit intresserad av. UKGIB går in i inledningsskedet och hoppas sedan på att privat kapital följer efter. Banken har under sitt första år investerat i förnybar energi och energieffektivisering. Dessa projekt har redan lockat privata aktörer att investera 2-3 gånger så mycket som de pengar UKGIB satsat.

Liknande initiativ är under uppstart på flera håll, exempelvis i de amerikanska delstaterna Connecticut och New York. Och i Tyskland fyller sedan länge den statliga banken KfW en viktig funktion och omhuldas av samtliga partier i Förbundsdagen. Denna landets tredje största bank satsar alltmer på investeringar i energieffektivisering och lågräntelån till kommunala energibolags utbyggnad av förnybar energi. Det ger både klimatnytta och gröna jobb. 400 000 tyskar arbetar i dag med vindkraft, solenergi, biogas och andra former av förnybar energi. Och i Frankrike har den rödgröna regeringen etablerat en offentlig investeringsbank, som har en viktig roll för att möjliggöra gröna satsningar.

Sverige borde låta sig inspireras! Vi föreslog redan 2011 att etablering av en grön investeringsbank i Sverige skulle utredas. Nu motionerar vi på nytt om detta. Vi hoppas att de goda erfarenheterna av UKGIB ska få riksdagen att behandla vår motion i positiv anda. Regeringen och oppositionen borde kunna enas om att prestigelöst öppna för nya effektiva instrument för att tackla klimatförändringarna. Den brittiska gröna banken sjösattes av nuvarande borgerlig regering trots att initiativet kom från den tidigare Labourregeringen, i linje med traditionen av att enas över partigränserna i för landet avgörande frågor.

EU:s tre ledande länder satsar alltså på offentliga investeringsbanker med grön profil för att få fart på den nödvändiga omställningen av samhället. Och många människor får jobb i gröna branscher. Behovet är enormt även i vårt land, potentialen likaså. Vi har inte längre råd att skjuta upp investeringar i förnybar energi och annan teknik som värnar miljön och ger jobb. Vad väntar vi på?

Annika Lillemets, riksdagsledamot (MP)
Valter Mutt, riksdagsledamot (MP)