Debatt. .

2020-10-20 04:19
Bild: Press, Jonathan Landberg, Johan Wingborg/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Rädda liv – reformera donationsregistret

Grön ungdom uppmanar regeringen och riksdagspartierna att reformera donationssystemet och satsa på informationsspridning. En början kan vara att ansluta alla medborgare över 18 år automatiskt.

Varje år avlider ett fyrtiotal svenskar i väntan på organ som aldrig kommer fram. Samtidigt står idag hundratals personer i väntan på att få friska organ, vissa i akut behov. Detta beror inte alls på ett underskott av potentiella donatorer, utan helt enkelt på att för få har registrerat sig som donatorer. Trots att över 85 procent av Sveriges befolkning är positivt inställda till organdonation har bara en fjärdedel av dem registrerat sig som donatorer.

För att vården ska kunna genomföra livräddande operationer krävs en kontinuerlig tillförsel av organ. Det räcker helt enkelt inte med att bara 20 procent av befolkningen donerar.

Ett grundläggande problem med dagens system är att individen aktivt måste meddela sitt deltagande i donationsregistret för att få donera, ett steg som många idag bevisligen inte tar. Emedan orsaken till detta är osäkert är resultatet desto säkrare: ett stort mänskligt lidande. Krasst innebär den aktiva registreringen att liv som hade kunnat räddas går förlorade.

För att rädda fler liv vill vi i Grön ungdom se ett reformerat donationsregister. Det är oacceptabelt att människor går en tidig död till mötes för att samhället inte på ett bättre sätt kan säkerställa att alla som vill donera faktiskt också ges möjlighet att fullfölja sin vilja. De förslag som regeringen presenterade för några veckor sedan är bra, men inte tillräckliga. Istället för dagens aktiva registrering föreslår vi därför ett system där alla medborgare ansluts automatiskt till donationsregistret när de fyller 18 år och därefter kan träda ut ur det, ett så kallat opt out-system.

Detta system är något som använts i flera andra länder under lång tid, och många har valt att ersätta liknande system som Sveriges med just opt out. Det senaste exemplet är Storbritannien, där regeringen efter en prövoperiod som visade en tydlig ökning i antalet donationer valde att permanenta opt out-systemet. Även i andra länder med dessa system är antalet donationer per capita avsevärt mycket högre än i Sverige.

Frågan om den kroppsliga autonomin fortfarande central, och därför behövs säkerhetsmekanismer för att säkerställa att staten inte tar någons organ mot dess vilja. I detta spelar de anhöriga central roll i hur den avlidnes kropp ska hanteras om personen inte har trätt ur registret.

I Storbritannien förutsätts de närstående kunna resonera om vad individens vilja var ifall oklarheter uppstår. Som företrädare för den enskilde kan de därför vägra att en transplantation genomförs, exempelvis av religiösa skäl.

Att reformera organdonationssystemet är ingen enkel etisk avvägning, och det är inte heller en åtgärd som ensamt kan lösa bristen. Oavsett system är informationsspridning om dess funktion centralt. Därför vill vi i Grön ungdom även att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att mer aktivt sprida information om hur en kan ta ett aktivt val om hur ens kropp ska hanteras efter livet slut. I detta bör även information om andra samhällsviktiga funktioner, som exempelvis bloddonation, ingå.

Ett välfungerande sjukvårdssystem är grunden för en stark välfärd. För att rädda fler liv och minska lidandet måste det bli lättare för fler att hjälpa våra medmänniskor. Vi uppmanar därför regeringen och riksdagspartierna att reformera donationssystemet och satsa på informationsspridningen. Annars kommer fler liv att slockna, helt i onödan.

Erik Wahlström
språkrör Grön Ungdom Uppsala län
Lucas Henriksson
förbundssekreterare och socialpolitisk talesperson Grön Ungdom