Debatt. .

2014-03-20 06:06
Ett nytt ramverk ska göra det lättare för EU-kommissionen att granska hur medlemsländerna lever upp till rättsstatens principer, skriver Cecilia Wikström (FP).  Bild: Henrik Montgomery/TT
Ett nytt ramverk ska göra det lättare för EU-kommissionen att granska hur medlemsländerna lever upp till rättsstatens principer, skriver Cecilia Wikström (FP).

Inför sanktioner mot Rumänien

Moderaterna och Kristdemokraterna har gång efter gång gjort klart att EU inte ska lägga sig i länders interna angelägenheter. Som Folkpartist tycker jag precis tvärtom. Vi får aldrig kompromissa med de grundläggande fri- och rättigheterna, skriver Cecila Wikström (FP).

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Att EU:s tolv miljoner romer utgör den mest utsatta minoriteten i unionen bevittnar vi varje dag på våra gator och torg runt om i Sverige, där vi sedan länge sett människor sitta mot kalla husväggar med utsträckta händer. Det hugger i mitt hjärta varje gång jag går förbi dem och vi är nog många som känner oss splittrade i om vi ska ge några slantar eller inte.

Enligt Socialtjänsten är de flesta tiggarna romer och 90 procent av dem kommer från Rumänien, ett land där stigmatiseringen av romer genomsyrar alla samhällsskikt. Från människor i byar och städer, genom sjukvård och utbildning, ända upp till regeringen. Stigmatiseringen har pågått i sekel men det är först när kåkstäder byggs upp i parker och skogar här i Sverige som vi får upp ögonen för dessa människors livssituation. Miljontals lever under djup fattigdom i EU och de små summor de lyckas tigga ihop här i Sverige gör att deras barn kan gå i skolan och att deras åldrande föräldrar får tillgång till den sjukvård de behöver.

EU-kommissionens vice ordförande Vivianne Reding presenterade nyligen ett nytt ramverk som kommer att göra det lättare för EU-kommissionen att granska hur medlemsländerna lever upp till rättsstatens principer och om medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter på ett tillfredställande sätt garanteras av medlemsländernas regeringar. EU ska alltså få utökade möjligheter att kontrollera att Köpenhamnskriterierna, som alla medlemsländer förbundit sig att följa vid inträdet i EU, verkligen efterlevs. Men ramverket handlar främst om att EU-kommissionen ska föra en dialog med medlemsländerna och komma med rekommendationer när rättsstatens principer bryts.

Jag vill gå längre. Därför driver jag som en av mina valfrågor att en Köpenhamnskommission inrättas, som långsiktigt granskar att medlemsländerna skyddar sina minoriteter, upprätthåller de demokratiska principerna och respekterar de mänskliga rättigheterna. Denna kommission ska vara oberoende och föra en kontinuerlig granskning, fri för politiska påtryckningar för att se till så att medlemsländerna säkerställer att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter garanteras och värnas. Bryter ett medlemsland mot detta ska kännbara sanktioner kunna påföras.

Bland annat Moderaterna och Kristdemokraterna i Europaparlamentet har gång efter gång gjort klart att EU inte ska lägga sin i länders interna angelägenheter. Som Folkpartist tycker jag precis tvärtom. Vi får aldrig kompromissa med de grundläggande fri- och rättigheterna.

EU måste införa sanktioner mot Rumänien så som indragna EU-bidrag och indragen rösträtt i ministerrådet om de inte börjar ta hand om sin romska befolkning bättre.

Cecilia Wikström (FP) 
Europaparlamentariker