Debatt. .

2020-10-14 04:00
”Forskning visar att det finns samband mellan konsumtion av porr bland pojkar och män, och attityder som trivialiserar sexuella aggressioner och våld mot kvinnor”, skriver debattören.  Foto: Shutterstock
”Forskning visar att det finns samband mellan konsumtion av porr bland pojkar och män, och attityder som trivialiserar sexuella aggressioner och våld mot kvinnor”, skriver debattören. 
Puffetikett
Dagens ETC

Därför måste vi prata med unga killar om porr

Vi tror på samtal med unga om deras tankar och erfarenheter kring sex och porr. I de samtalen är samtycke och omsorg avgörande och centrala frågor, säger organisationen MÄN:s ordförande Alán Ali.

De senaste veckorna har porrens påverkan på ungas sexliv debatterats livligt i såväl artiklar, reportage som inlägg i sociala medier. På organisationen MÄN välkomnar vi att dessa frågor diskuteras eftersom vi vet att många unga, majoritet unga män, i dag tittar på porr och att det ofrånkomligen påverkar deras egna sexuella relationer.

Mot bakgrund av den forskning som finns om hur människor skadas inom porrindustrin, den objektifiering av kvinnor som pornografin i högsta grad bidrar till, och de negativa effekter som pornografin kan ha på de som konsumerar den, är det viktigt för oss som feministisk mansorganisation att ta tydlig ställning mot pornografi, prostitution och andra former av sexuell exploatering. 

Eftersom en stor del av porren innehåller våld och övergrepp normaliseras detta och vi lär oss att bli upphetsade av våld, vilket i sin tur leder till brist på samtycke. Forskning visar att det finns samband mellan konsumtion av porr bland pojkar och män, och attityder som trivialiserar sexuella aggressioner och våld mot kvinnor.  


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Detta tycker vi är djupt oroande då andelen pojkar och killar som tittar på porr dagligen har ökat över tid. Stödverksamheter för vålds­utsatta kvinnor och våldsutövande pojkar och män vittnar också om att förövare ofta vill testa och leva ut det de sett i porren, och i elevernas egna metoo-upprop #tystiklassen lyftes särskilt porren i de trakasserier pojkar utsätter flickor för i skolan.

Enligt en ny SIFO-undersökning beställd av organisationen Unizon vill 71 procent av befolkningen ha en lagstiftning som begränsar spridningen av pornografi till barn under 18 år. Vi på MÄN ser positivt på ett sådant förslag, eftersom den mainstreamporr som finns i ungas datorer och telefoner ofta innehåller tvång, exploatering, hot, förtryck, våld, sexism, rasism och andra former av diskriminering. Vi ser också mycket positivt på regeringens reformer av sexualundervisningen i skolan, som bland annat innebär att alla lärare ska utbildas i sexual­kunskap, eftersom det är avgörande för att förebygga sexuellt våld och öka möjligheterna för unga att ha ett respektfullt, jämställt sex som innebär samtycke.  

Att prata om sex och porr med unga, främst pojkar och män, är en viktig och integrerad del av MÄN:s våldspreventiva arbete. För oss finns det ingen motsättning mellan att ha icke-dömande samtal med unga, och samtidigt vara tydliga i vår kritiska hållning mot porr. Precis som i vårt övriga förebyggande arbete vill vi balansera upp ett kraftigt fördömande av mäns våld som finns på ett strukturellt plan med icke-dömande samtal som sker på individnivå.

I våra samtal om relationer, kärlek och sex med pojkar och män är samtycke, ömsesidighet och omsorg centrala frågor, eftersom de utgör en viktig del i arbetet med att bryta destruktiva maskulinitetsnormer och stoppa mäns våld. När det kommer till sex och närhet blir omsorgsdimensionen särskilt relevant, speciellt i en tid när gränser för vad som räknas som sex, när man kan ha sex, och med vem, kan upplevas som osäkert och flytande. 

Att visa omsorg handlar till exempel om att ställa frågor som till exempel: 

Vill den jag har sex med det här? Vill jag det här? 

Samtycke och ömsesidighet handlar att vara uppmärksam och inkännande som regel, det vill säga visa omsorg mot den man har sex med. För att kunna tränas i omsorg är det viktigt med trygga och säkra rum, där det är möjligt att ställa utforskande frågor och reflektera utan att riskera att bli skuld- eller skambelagd.

Ett av MÄN:s viktigaste åtaganden är därför att skapa utrymme för porrkritiska, konstruktiva och icke-dömande samtal med pojkar och män, med syfte att motverka sexism och våld och för att främja jämställdhet. Det behövs många goda krafter mot porrindustrin och i det arbetet finns det utrymme för en mångfald av organisationer som verkar på olika sätt.

Vi på MÄN tror på breda allianser och ett pluralistiskt feministiskt civilsamhälle där vi tillsammans arbetar för ett jämställt samhälle utan våld och där unga ska slippa få sin sexualundervisning via porr.

Alán Ali 
Ordförande för organisationen MÄN