Debatt. .

2014-03-24 08:39

Bygg färre vägar och parkeringsplatser

Nu finns en gyllene chans att bygga färre p-platser och vägar. Det ligger väl i linje med flera olika trender när det gäller stadsutveckling.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

En sådan tydlig trend är att bilåkandet inte ökar längre. Tvärtom ser vi tendenser på att det börjar minska. Man pratar ibland om ”peak car”, alltså att användningen av bilar har ”peakat”. Och om bilanvändningen minskar då kan vi också minska byggandet av parkerings­platser och minska byggandet av nya vägar.

En annan tydlig trend är att vi vill bygga tätare. Vi har en utveckling mot allt tätare stadsutveckling. Fler människor vill bo i städer och sättet vi löser det på är ofta att förtäta och det skapar ju förutsättningar för ökad kollektivtrafik och andra lösningar samtidigt som det blir mindre plats för bilar. Vi behöver yteffektiva lösningar som gång, cykel, kollektivtrafik och olika sorters informationsteknik som ytterligare kan minska biltrafiken.

Det här är en utveckling vi ser i flera städer. I Stockholm heter översiktsplanen ”Promenadstaden” och det man vill ha är en tätare stad som man kan gå och cykla i och som ger förutsättningar för kollektivtrafik.

Om man minskar parkeringsplatserna så finns också möjligheter att bygga mer bostäder alternativt att bevara mer grönområden. Det finns alltså vinster att hämta hem för byggbolagen också.

Ytterligare trender i linje med denna utveckling är förstås också behovet att minska växthusgasutsläppen. Minskad biltrafik leder också till minskade utsläpp av partiklar i våra städer och en bättre luftkvalitet.

Vi har nu ett tillfälle att skapa goda spiraler där minskad biltrafik leder till att vi kan bygga tätare vilket i sin tur ger oss möjligheter att ytterligare minska biltrafiken. Centralt i denna utveckling är då att inte bara minska p-platserna utan också erbjuda människor reella och attraktiva alternativ i form av kollektivtrafik men också möjligheter till bilpooler, lånecyklar och annat som underlättar ett mer hållbart samhälle.

Göran Finnveden 
Professor, KTH