Debatt. .

2014-01-29 09:34
Vänsterpartiet säger nej till broavgifter i Sundsvall, skriver Kim Ottosson och Annicka Burman.  Bild: Hans Lindqvist/Wikimedia
Vänsterpartiet säger nej till broavgifter i Sundsvall, skriver Kim Ottosson och Annicka Burman.

Avtal ska hållas – nej till broavgift

I dag hålls riksdags­debatt om infrastrukturavgifter på väg. Vänsterpartiet i Sundsvall anser att satsningar på landets infra­struktur är statens ansvar – inte kommunernas.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Sundsvalls kommun skrev i april 2009 avtal med Trafikverket som innebar att privatbilar skulle undantas från avgifter på den nya bron som byggs över Sundsvallsfjärden och beräknas blir färdig år 2015. Anledningen till detta var att kommunen ville slippa genomfartstrafik i stadskärnan för att förbättra miljön. I oktober samma år kom det nya regler kring infrastrukturavgifter från EU. De innebär i korthet att väghållare har möjlighet att ta ut en väg/broavgift. Reglerna säger även att varje trafikslag ska bära sina egna kostnader, vilket innebär att det inte går att undanta bilister som i avtalet mellan Vägverket och Sundsvalls kommun.

Vänsterpartiets grundinställning är att ingångna avtal ska hållas. Att EU kommer med nya regler kring infrastrukturavgifter efter att ett avtal är underskrivet betyder inte att redan gällande avtal är ogiltiga. Hur skulle det se ut? I andra fall använder lagstiftaren sig ofta av olika slags övergångsbestämmelser.

Vänsterpartiet säger därför nej till broavgifter, men vi säger sannerligen inte nej till infrastruktursatsningarna som Sundsvall så väl behöver. Dubbelspår på Ostkustbanan och nytt resecentrum, byggandet av Logistikparken, upprustning av E14 och så vidare, är alla exempel på viktiga infrastruktursatsningar som måste finnas på plats för en hållbar utveckling av Sundsvalls, regionens och Sveriges näringsliv.

För oss är det viktigt att inte svika väljarna. Vår uppfattning är att Sundsvall har ett avtal med Trafikverket – och det ska följas! Fritt tillträde till bron för privatbilister innebär en minskande miljö­belastning för centrala Sundsvall.

Infrastruktursatsningarna ovan ligger, enligt Vänsterpartiet, på statens ansvar då de påverkar inte bara Sundsvall eller regionen utan hela Sveriges ekonomi och möjligheter till utveckling. Att lägga den här typen av satsningar på enskilda kommuner är oansvarigt och visar på vilket litet engagemang som regeringen har för Norrlands utveckling.

Regeringen visar, med all tydlighet, att de prioriterar kortsiktiga vinster framför ett långsiktigt hållbart samhälle. Avregleringarna har gått för långt när regeringen inte klarar av att se till hela Sveriges behov.

Infrastruktur av denna dignitet anser Vänsterpartiet är statens uppgift att ­finansiera, och med en fördelning som tar hänsyn till samhällsnyttan. De 125 + 125 miljonerna som Sundsvall redan betalat till bron kan utifrån detta resonemang betalas tillbaka och med fördel gå till upprustning av våra vägar i Sundsvall med omnejd och bidra till ett nytt resecentrum.

Kim Ottosson, Partiföreträdare, Vänsterpartiet Sundsvall

Annicka Burman, Infrastruktur- och serviceutskottet (V)