Debatt. .

2014-05-07 14:35

Agnebergs rektorer: "Därför släpper vi in SDU"

Vårt beslut grundar sig i Skolverkets vägledning, skriver rektorerna på Agnebergsskolan i Uddevalla, som trots elevernas protester välkomnar SDU på skolans temadag om EU-valet.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Med anledning av att elever ifrågasatt varför Sverigedemokratisk ungdom ges möjlighet att informera på temadagen vill vi upplysa om skolverkets riktlinjer och på vilka grunder Sverigedemokratisk ungdom blivit inbjudna på.

Vi skolledningen anser att det är viktigt att elevernas kunskap om den demokratiska processen och det nära förestående EU-valet, därför har vi valt att genomföra denna temadag om EU-valet. I temadagen deltar ungdomspolitiker från ett stort antal politiska partier, partier som sitter i riksdagen och/eller kandiderar till EU-valet, samt en EU- parlamentariker som informerar om EU.

Enligt Skolverkets juridiska vägledning om politisk information i skolan så uppmuntas skolan att inbjuda politiska partier för att ta tillvara de möjligheter som det kan ge. Skolan har också ett uppdrag att främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare genom att vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Det är då viktigt att skolan är en plats där eleverna kan möta olika åsikter och värderingar.

Vi rektorer på skolan uppmuntrar våra elever att tillvara ta sina demokratiska rättigheter och debattera och ställa frågor till representanterna för partierna, vi vill på intet sätt begränsa elevernas åsiktsfrihet.  

Vårt beslut grundar sig i Skolverkets juridiska vägledning där det slås fast att:

”Om rektorn beslutar att politiska partier ska få komma till skolan och bedriva opinionsbildning måste skolan behandla alla partier lika. Rektorn kan inte neka ett parti tillträde enbart på grund av partiets politiska åsikter. Urvalet av partier som bjuds in till skolan måste göras objektivt. Det anses som objektivt om skolan bjuder in alla partier som är representerade i riksdagen eller i kommunfullmäktige.”

Där står vidare:

”Om eleverna på skolan hotar med att orsaka störningar och bråk om ett visst parti kommer till skolan, så utgör inte heller det ett acceptabelt skäl för skolan att neka ett parti tillträde. Skolan får inte heller anföranden allmänna ordningen, praktiska skäl eller liknande skäl som ett svepskäl för att inte släppa in ett politiskt parti.”

På detta grundar vi vårt beslut.

Vi har kännedom om de befogenheter vi har och har förberett oss ifall att det skulle uppstå oroligheter under pågående temadag.

Britta Odevall-Mäki, Cecilia Kjerstadius och Nina Södergren Rektorer på Agnebergsskolan i Uddevalla